Pohjois-Savossa ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö maakunnan painopisteenä

Pohjois-Savossa ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö maakunnan painopisteenä

Pohjois-Savon maakunnallinen hyvinvointikertomus 2018-2021 on kokonaisuudessaan luettavissa hyvinvointikertomus.fisivulla. Hyvinvointikertomus osoittaa että Pohjois-Savossa on vertailumaakuntiin nähden huomattavia mielenterveyteen ja päihteiden liikakäyttöön liittyviä ongelmia. 

Maakuntauudistuksen valmistelua varten Pohjois-Savoon on juuri nimetty Helena Törmi maakunnallisen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyönkoordinaattoriksi osaksi maakunnan HYTE-koordinaattorien tiimiä. Maakunta- ja soteuudistuksen yhteydessä alueen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinointi ja hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen jalkautus siirtyvät tulevan maakunnan tehtäviksi.

Aiheesta uutisoitiin pohjoissavo2019-sivuilla.
Alkuperäinen uutinen terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilla.