Maakuntien rooli järjestötyön mahdollistajana korostuu Tuija Braxin selvityksen loppuraportissa

Tuija Brax on selvittänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen roolia hallituksen ehdottamassa sote- ja maakuntamallissa. Selvityksen loppuraportissa korostuu järjestöjen, maakunnan ja kunnan välisen yhteistyön merkitys.

Selvityshenkilö Brax muistuttaa, että yhteistyöstä on sovittava konkreettisella tasolla: ”Maakuntien ja kuntien on nimettävä vastuuhenkilöt sekä järjestötyöhön että hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näin järjestöt tietävät keneen olla yhteydessä, ja vältetään tietokatkokset.”

Selvityksessä korostuu maakuntien rooli järjestötyön mahdollistajana. Parhaimmillaan järjestöt ovat luonteva osa maakunnan toimintaa, jolloin niiden osaaminen saadaan käyttöön. Maakunnan kannattaa ottaa järjestöt huomioon jo maakuntastrategiassa ja palvelulupauksessa.

Brax esittää, että kuntien lisäksi maakunnat myöntäisivät järjestöavustuksia. Tällä turvattaisiin niiden järjestöjen toiminta, jotka saavat nykymallissa avustuksensa kunnilta.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön sivulla.