Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelu kokoaa tiedon järjestöjen ja yhteisöjen toiminnasta

Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelu kokoaa tiedon järjestöjen ja yhteisöjen toiminnasta

Järjestötietopalvelun tarkoituksena on helpottaa tiedon saantia asukkaiden, viranomaisten sekä eri
yhteisöjen suuntaan.

Järjestöt, yhdistykset ja ei-kaupalliset yhteisöt voivat ilmoittaa tietojaan ja toimintaansa täysin maksutta Pohjoissavolaiset.fi – sivustolle. Sivusto kokoaa Pohjois-Savossa toimivien yhdistysten ja yhteisöjen perustiedot yhteen paikkaan, helposti saataville. Lisäksi sivustolle voi ilmoittaa tietoa esimerkiksi tapahtumista, toiminnasta ja hankkeista sekä vuokrattavista tiloista.

– Toiveena on, että mahdollisimman moni yhdistys ilmoittaisi vähintään perustietonsa sivuille, jotta saataisiin ajankohtainen ja kattava listaus Pohjois-Savon kunnissa toimivista yhdistyksistä ja asukkaiden olisi helppo löytää toimijat yhdestä paikasta kootusti. Sakke-hankkeen tulevissa järjestöille suunnatuissa tilaisuuksissa on tarjolla opastusta sivuston käyttöön. Tuemme toimijoita tietojen tuomisessa ja meihin voi olla yhteydessä tarvittaessa myös sähköpostitse ja puhelimitse, kertoo järjestötietopalvelun ylläpidosta vastaavan Sakke-hankkeen järjestökoordinaattori Henna Ovaskainen.

Pohjoissavolaiset.fi – sivusto tekee yhteistyötä useiden pohjoissavolaisten kuntien ja kaupunkien kanssa. Sivustolta on löydettävissä tietoa toimijoista ja toiminnasta kunnittain. Kuntien on mahdollista tehdä näkyväksi jatkossa omissa kanavissaan järjestötietopalveluun ilmoitettuja tietoja tai ohjata suoraan sivustolle.

Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelu on osa valtakunnallista Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta, jota on kehitetty Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) nyk. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella. Pohjoissavolaiset.fi-järjestötietopalvelun rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry. Sivusto on yksi yhdistyksen hallinnoiman Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen tuotoksista.

Tehdään toiminta yhdessä näkyväksi!
Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelun ylläpidon tavoitat: pohjoissavolaiset@pssotu.fi / p. 0442439000.