•KKI-hanketuen avulla harrasteliikuntatoimintaa työikäisille

KKI-hanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi hankkeille, joissa järjestetään aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä hankkeille, jotka kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Vuodelle 2019 tukea hakevia kannustetaan huomioimaan luontoliikunta osana hankkeen toteutusta.

Hakuaika on 1.9.-30.9.2018. Hankeideoinnissa, hakemuksen viimeistelyssä ja talousarvion laadinnassa saa maksutonta konsultointiapua Pohjois-Savon Liikunnan Tanja Tukiaiselta.

tanja.tukiainen@pohjois-savonliikunta.fi  / 050-571 8400