EU investoi kasvua tuottaviin hankkeisiin Pohjois-Savossa

EU investoi kasvua tuottaviin hankkeisiin Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta EAKR- ja ESR-hankkeille 15.2.2019 asti.

Hakemuksia toivotaan esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Kansainvälisyyden edistäminen
 • Vähähiilistä taloutta kohti
 • Yritystoiminta
 • Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen
 • Kestävä liikkuminen
 • TKI-ympäristöjen kehittäminen
 • Johtaminen ja työhyvinvointi
 • Työllistyminen ja siirtymävaiheet
 • Osallisuuden edistäminen
 • Koulutuksen saavutettavuus

Lue lisää rakennerahastot.fi – sivuilla.