Pohjois-Savon järjestöjen yhteistyön uusia tuulia

Pohjois-Savon järjestöjen yhteistyön uusia tuulia

Pohjois-Savossa käynnistyy järjestöjen maakunnallinen yhteistyö  järjestö- ja yhdistystoimijoille, kaikille avoimen Pohjois-Savon Jerry –järjestöyhteistyöryhmän sekä edustuksellisen Järjestöneuvoston myötä. Yhdistykset ja järjestöt voivat ilmoittautua mukaan ja hakea neuvostoon 7.1.2019 alkaen. Järjestöjen maakunnallinen yhteistyö mahdollistaa järjestöjen keskinäisen, tasavertaisen ja avoimen vuoropuhelun sekä yhteisen vaikuttamistoiminnan.

Anne Aholainen Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeesta kertoo, että Pohjois-Savon maakuntauudistuksen näkökulmasta on myös tuotu esiin järjestöjä yhteen kokoavan kanavan tarpeellisuus. Vuonna 2019 käynnistyvää järjestöyhteistyön toimintamallia on valmisteltu vuoden 2018 aikana valmistelevassa maakunnallisessa järjestöyhteistyöryhmässä (Pohjois-Savon Jerry), jossa oli mukana 34 eri yhteistyön edistämisestä kiinnostunutta järjestötoimijaa.

Pohjois-Savon Jerry on maakunnallinen järjestöyhteistyöryhmä kaikille maakunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille yhdistyksille Pohjois-Savossa. Jerryyn pääsee mukaan ilmoittamalla yhdistyksen jäseneksi, mikä on maksutonta. Jäsenyydellä ilmoitetaan kiinnostus maakunnallisesta järjestöjen yhteistoiminnasta ja varmistetaan tiedonkulku. Jerryn jäsenyhdistykset valitsevat järjestöneuvoston edustuksen maakuntahallitukselle esitettäväksi ja ovat mukana edistämässä maakunnallista Järjestöyhteistyön kehittämistyötä.

Järjestöneuvosto on 14 järjestöedustajan neuvottelu- ja yhteistyötoimielin. Järjestöneuvostoon kuuluu lisäksi järjestöedustajien varaedustajat, maakunnallinen järjestöyhteyshenkilö sekä maakuntahallituksen nimeämä henkilö. Ensimmäinen toimintakausi on vuonna 2019-2020 ja yhteistyöstä sovitaan alkuvuodesta nykyisen maakuntaorganisaation, Pohjois-Savon liiton kanssa. Tänä aikana kehitetään järjestöneuvoston toimintaa osaksi vuonna 2021 käynnistyvää maakuntaa. Järjestöneuvoston edustajahaku avautuu 7.1.2019 ja päättyy 15.2.2019.

Lisätietoa ja ohjeet mukaan ilmoittautumiseksi löytyvät osoitteesta:
www.pohjoissavolaiset.fi/jarjestot-yhteistyossa/jarjestot-ja-maakunta/jarjestoyhteistyo/

Vuoden 2018 aikana tehdystä valmistelevasta työstä sekä mukana olleista järjestötoimijoista voi lukea täältä.

Järjestöjen maakunnallisen yhteistyön koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoima Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke. Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n avustaman Järjestö 2.0. -ohjelman osahanke.