Stean uudistettu strategia on julkaistu

Stean uudistettu strategia on julkaistu

STEAn strategia 2020 on julkaistu

Tulevina vuosina STEA-avustuksia saavan järjestötoiminnan on lisättävä yhdenvertaisuutta ja vähennettävä eriarvoisuutta, vahvistettava yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä sekä lisättävä ihmisten voimavaroja pitää huolta itsestään, toisistaan ja ympäristöstä. Tässä STEA on järjestöjen tukena.

Mikä muuttuu?
STEA kehittää avustustoimintaansa vaiheittain. Mahdolliset muutokset toteutetaan siten, että järjestöillä on aikaa varautua niihin.
• Avustettava toiminta jaetaan selkeämpiin kokonaisuuksiin, joihin määritellään tavoitteet
• Avustustoiminnan linjauksia tarkennetaan
• Avustuskäytäntöjä yhtenäistetään osana valtionavustusten uudistamista
• Avustuslajien myöntämisen kriteerit päivitetään
• Haku- ja raportointilomakkeet uudistetaan
• Tarkastus-, ohjaus- ja neuvontakäytäntöjä selkeytetään
• Huomioidaan toimintaympäristön rakenteiden muutokset

STEA kannustaa keskusteluun uudesta strategiasta ja on julkaissut keskustelujen tueksi esityksen, joka avaa strategiaa laajemmin https://bit.ly/2SU5XyA.
Sosiaalisessa mediassa strategiaan liittyvää keskustelua käydään tunnisteella #yhteisöt2020.

Lue lisää STEAn sivuilla.