ASA-hankkeen kolmas ryhmä käynnistyy helmikuussa

ASA-hanke toteutetaan yhteistyössä Kuopion palvelualan opisto PAOK :n kanssa. ASA-hankkeen kohderyhmänä ovat kuopiolaiset 40-65 vuotiaat sosiaalipalveluja käyttävät miehet, jotka kaipaavat elämäänsä osallisuutta ja tukea arjenhallintaan. Tätä tarjotaan ASA-hankkeessa miehisin keinoin, mm. yhteisen liikunnan. luontoretkien ja saunailtojen muodossa. ASA-hanke on maksuton. ASA-hankkeen 3. ryhmä käynnistyy 11.2. 2019

Hankkeeseen voi ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä Huoltoliiton järjestöpäällikkö Sami Hämäläiseen tai PAOK:n hankekoordinaattori Heli Kärnään.

Yhteystiedot:

Sami Hämäläinen, 044 7889 498, sami.hamalainen(at)huoltoliitto.fi

Heli Kärnä, 044 0355 624, heli.karna(at)paok.fi

https://kunnonpaikka.com/fi/info/huoltoliitto/asa-hanke