Pohjois-Savon järjestöstrategian luonnos on avattu kommentoinnille

Pohjois-Savon järjestöstrategian luonnos on avattu kommentoinnille

Järjestöstrategiaan kootaan tietoa järjestökentän tulevaisuudennäkymistä, tavoitteista ja roolista suhteessa muuttuvaan yhteiskunnan rakenteeseen. Kokonaisuus sisältää järjestöjen yhteisen strategian ja toimenpideohjelman tuleville vuosille. Järjestöstrategia toimii työkaluna järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi. Strategia valmistuu ja julkaistaan keväällä 2019.

Strategia on koostettu järjestö- ja yhdistystoimijoiden näkemysten ja ideoinnin pohjalta. Lisäksi tausta-aineistona toimivat muun muassa Hyväntuottajat Pohjois-Savossa – Kohti Järjestöstrategiaa 2019-2022 esikatsaus sekä Pohjois-Savon järjestökyselyt 2016 ja 2018.

Järjestöstrategiatyö on edennyt siihen vaiheeseen, että luonnos kokonaisuudesta on avattu kommenteille. Tuo oma asiantuntemuksesi mukaan kommentoimalla luonnosversiota.
Puuttuuko mielestäsi jotain olennaista? Mitä? Mihin kohtaan strategiaa puutteen voisi lisätä? Onko jokin kohta mielestäsi turha? Toteuttaako järjestösi tai joku muu esimerkiksi ohjelmaosioon kirjattuja toimenpiteitä, mitkä täytyisi kirjata näkyviin? 

Kommentteja voi jättää 4.2 – 28.2.2019 välisenä aikana osoitteessa https://www.pohjoissavolaiset.fi/ajankohtaista/jarjestostrategia/.

Asiasanat

järjestöstrategia,