Pohjois-Savon Jerry – järjestöyhteistyöryhmä ehdottaa monipuolista järjestöjoukkoa Pohjois-Savon ensimmäisen Järjestöneuvoston kokoonpanoksi

Pohjois-Savon Jerry – järjestöyhteistyöryhmä ehdottaa monipuolista järjestöjoukkoa Pohjois-Savon ensimmäisen Järjestöneuvoston kokoonpanoksi

Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan 28.1.2019 ottaa Pohjois-Savon Jerryn yhteistyöelimeksi muodostettavan järjestöneuvoston maakunnan viralliseksi neuvottelu- ja yhteistyörakenteeksi kaudeksi 2019-2020. Pohjois-Savon Jerry – maakunnallinen järjestöyhteistyöryhmä kokoontui 26.2.2019 tekemään ehdotusta Pohjois-Savon Järjestöneuvoston kokoonpanosta.

Pohjois-Savossa käynnistyi vuoden 2019 alussa järjestöjen maakunnallinen yhteistyö kaikille avoimen Pohjois-Savon Jerry –järjestöyhteistyöryhmän sekä edustuksellisen Järjestöneuvoston myötä. Pohjois-Savon Jerryyn voivat liittyä kaikki järjestöjen yhteisestä vaikuttamisesta kiinnostuneet pohjoissavolaiset järjestöt ja yhdistykset. Ilmoittautuminen Jerryyn on jatkuvaa ja mukaan voi tulla milloin vain. Järjestöneuvoston avoin edustajahaku toteutettiin 7.1 – 16.2.2019 välisenä aikana.

Jerryn jäsenyhdistykset linjaavat järjestöneuvoston toimintaa ja valitsevat järjestöneuvoston edustuksen maakuntahallitukselle esitettäväksi. Jerryn kokoontuessa 26.2 yhteistyöryhmään oli ilmoittautunut mukaan yhteensä 53 pohjoissavolaista yhdistys- ja järjestötoimijaa.

– Pohjois-Savosta on puuttunut selkeät rakenteet järjestöjen maakunnalliselle yhteistyölle ja nyt Pohjois-Savon Jerryn ja järjestöneuvoston myötä voidaan nostaa esiin järjestöille tärkeitä teemoja sekä luoda uudenlaista yhteistyötä. Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies Merja Kaija iloitsee.

Seuraava vaihe on, että Pohjois-Savon Jerry – järjestöyhteistyöryhmän ehdotus järjestöneuvoston kokoonpanosta kaudelle 2019 – 2020 käsitellään maakuntahallituksessa. Mikäli ehdotus hyväksytään sellaisenaan, neuvoston kokoonpano julkistetaan 30.3.2019 järjestettävässä Pohjois-Savon Järjestöfoorumi – Voimaa järjestötoimintaan! tilaisuudessa. Täysipainoisesti toiminta käynnistyy kevään 2019 aikana.

Lisätietoa Pohjois-Savon Jerry – järjestöyhteistyöryhmästä, järjestöneuvostosta ja jutussa mainitusta Pohjois-Savon Järjestöfoorumi – Voimaa järjestötoimintaan! tilaisuudesta löydät Sakke- Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen verkkosivuilta osoitteesta: www.pssotu.fi/sakke.html tai ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Anne Aholainen, p. 044 2358997, anne.aholainen@pssotu.fi.

Järjestöjen maakunnallisen yhteistyön koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoima Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke. Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n avustaman Järjestö 2.0. -ohjelman osahanke.