Pohjois-Savon maakuntauudistuksen tiedote uudistuksen alasajosta

Pääministeri Juha Sipilä pyysi ja sai perjantaina 8. maaliskuuta hallituksensa eron tasavallan presidentiltä. Hallituksen eron vuoksi maakunta- ja sote-uudistuksen jatkovalmisteluun ei ole edellytyksiä. Pohjois-Savon maakuntauudistuksen järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto totesi viimeisessä kokouksessaan 11.3.2019, että maakuntauudistuksen valmistelu on lopetettu tältä hallituskaudelta.

Pohjois-Savon maakuntauudistuksen tiedotteessa maakuntajohtaja Marko Korhonen kertoo, että työ suunnataan nyt valmistelun päättämiseen kesäkuun loppuun mennessä, tehdyn työn dokumentointiin ja uudistuksen hallittuun alasajoon.

Pohjois-Savossa valmistelua on tehnyt kesästä 2018 alkaen vastuuvalmistelijoiden voimin, joista neljä toimi kokoaikaisena ja 19 osa-aikaisesti. Kaiken kaikkiaan valmistelutyöhön on osallistunut noin 400 henkilöä. Suurin osa valmistelijoista on lähtöisin uudistuksessa mukana olevista organisaatioista ja he palaavat kotiorganisaatioon ja omiin tehtäviinsä. Uudistuksen tiedotteessa positiivisena seikkana nostetaan yhteistyön tiivistyminen valmisteluaikana yli organisaatiorajojen eri toimijoiden välillä ja todetaan, että palveluja on voitu katsoa uusin silmin, asiakkaan näkökulmasta ja suurempina kokonaisuuksina.

Lue maakuntauudistuksen julkaisema koko tiedote (12.3.2019) aiheesta Pohjoissavo2019-sivuilla.