Sote-navigaattoriin on koottu työpaikkoja hyödyttävää tietoa ja työkaluja eri teemoista

Sote-navigaattoriin on koottu työpaikkoja hyödyttävää tietoa ja työkaluja eri teemoista

SoteNavi-hankkeen tuloksena syntynyt Sote-navigaattori tarjoaa navigointiapua pienille ja keskisuurille yrityksille sekä järjestöille Sote-navigaattoriin on kerätty työpaikkoja hyödyttävää tietoa ja työkaluja eri teemoista. Tutustu Sote-navigaattoriin.

Opintokeskus Siviksen artikkelissa (11.3.2019) Heidi Ristolainen toteaa, että organisaatioissa on keskeistä seurata aikaa ja reagoida sen mukanaan tuomiin muutoksiin. Sote-navigaattori toimii muutoksen hallinnan tukena muutenkin kuin sote-alaan liittyvissä muutostilanteissa. Vaikka navigaattori suunniteltiin alun perin sote-muutoksen lähtökohdista käsin, se on muotoutunut matkan varrella sellaiseksi, että se antaa apua muihinkin työelämän muutoskohtiin ja työyhteisön kehittämiseen.

SoteNavi-hanke toteutettiin osana työ- ja elinkeinoministeriön Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. Lisätietoa hankkeesta ja kaikki hankkeen materiaalit on koottu hankkeen verkkosivuille. Sote-alan rakennemuutoksiin pureutuvassa valmennushankkeessa oli mukana sote-alan järjestöjä ja pk-yrityksiä. Hankekumppanuuksia oli myös muilla aloilla. Sote-navigaattorin sisältöjä on hiottu Turun, Tampereen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen ja Opintokeskus Siviksen asiantuntijoista koostuneessa hankeryhmässä. Sivis toi hankkeessa erityisesti järjestöjen äänen kuuluviin.