Järjestöneuvosto uudelleen maakuntahallituksen hyväksyttäväksi

Järjestöneuvosto uudelleen maakuntahallituksen hyväksyttäväksi

Maakunnallinen järjestöyhteistyön ryhmä, Pohjois-Savon Jerry, kokosi jäsenistöään Hotelli Iso-Valkeiselle päättämään järjestöneuvoston kokoonpanosta 9.5. Seuraavaksi odotetaan Pohjois-Savon Liiton hyväksyntää kokoonpanolle toukokuun loppuun mennessä.

Pohjois-Savon Jerry kokoaa tällä hetkellä 63 yhdistystä tai järjestöä yli toimialarajojen toteuttamaan ja linjaamaan pohjoissavolaista järjestöyhteistyötä. Jerryyn voi tulla milloin vain ja erittäin matalla kynnyksellä. Ryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Mukaan tulemisella varmistat tiedonsaannin järjestötoimintaan vaikuttavista muutoksista ja kehittämistoiminnasta. Olet myös mukana linjaamassa järjestötoimintaa Pohjois-Savossa.

Mukaan pääset ilmoittautumalla: https://www.pohjoissavolaiset.fi/jarjestot-yhteistyossa/jarjestot-ja-maakunta/jerry/  

Järjestöneuvosto kokoontuu kesäkuussa

Jerryn valitsema Järjestöneuvosto on 14 edustajan toimielin, jonka vastinparina on Pohjois-Savon Liiton maakuntahallitus. Nyt järjestöneuvoston kokoonpano etenee maakuntahallituksen päätettäväksi toukokuun lopun kokouksessa. Järjestöneuvoston toivotaan pääsevän aloittamaan työnsä ja järjestäytymisensä kesäkuussa 2019.

Pohjois-Savon Jerry linjasi järjestöneuvoston työtä sekä omia kiinnostuksiaan seuraavasti:

Kiireellisimmät toiminnot syksyn aikana on luoda toiminnalle pelisäännöt sekä organisoida viestintä järjestöneuvoston, Jerryn sekä erilaisten järjestöverkostojen sekä sidosryhmien kanssa. Pohjoissavolaiset.fi -järjestötietopalvelu on tärkeä osa tätä järjestötoiminnan ja verkostojen näkyväksi tekemisessä.

Pohjois-Savon Jerry linjasi, että järjestöneuvoston tehtäviä ovat:

  1. paneutua järjestöjen perusedellytyksiin eli rahoitukseen Pohjois-Savossa.
  2. yli sektorirajojen tehtävän yhteistyön ja kunta-järjestöyhteistyön eteenpäin vieminen Pohjois-Savossa.
  3. kiinnittyä Pohjois-Savossa tehtävään järjestö- ja osallisuuskehittämiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaan. Jerryssä toivotaan, että tulevissa muutossuunnissa pysytään kartalla.

Pohjois-Savon Jerryä voit seurata pohjoissavolaiset.fi -sivustolla. Löydät myös ehdotuksen täältä.

Lisätietoja toiminnasta Anne Aholainen, 044 3095 886, etunimi.sukunimi@pssotu.fi,