Työkalupakki vaikuttavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama ”Osallistava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen” (PROMEQ) -hanke on tuottanut uutta tietoa, vaikuttavia toimintamalleja, avainindikaattoreita ja politiikkasuosituksia väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden edistämiseen. Tuloksista on koottu myös käytäntöä palveleva työkalupakki. Työkalupakki tarjoaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointikäsitteeseen perustuvia välineitä, hyvien käytäntöjen malleja, avainindikaattoreita ja kypsyysanalyysimallin.

Tutustu julkaisuun

Alkuperäinen uutinen aiheesta on julkaistu Pohjois-Karjalan järjestötietopalvelussa Jellissä.

Asiasanat

hyvinvoinnin edistäminen,