Vammel ry:stä Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry

Vammel ry:stä Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry

TIEDOTE 12.8.2019

 

Vammel ry:stä Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry

 

Vammel ry:n nimi on muutettu Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:ksi. Yhdistyksen kokous päätti nimenmuutoksesta toukokuussa. Uusi, aiempaa selkeämmin organisaation toimialasta kertova nimi ja ilme otetaan käyttöön syksyn mittaan.

Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:n (Wasten) tehtävä on rakentaa osaltaan yhdenvertaista ja saavutettavaa seutukuntaa sekä tukea sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa alueella. Jäsenjärjestöt edistävät asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla tietoa, tukea ja toimintaa. Waste tarjoaa yhdistyksille tiloja yhdistystalo Warikolla Päiviönsaaressa ja tukitoimintoja sekä kehittää yhteistyötä ja vapaaehtoistoimintaa.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt, muiden alojen yhdistykset ovat kannatusjäseniä. Nimenmuutoksen yhteydessä tehdyn sääntömuutoksen myötä myös muut yhteisöt ja yksityiset henkilöt voivat tukea toimintaa kannatusjäseninä.

Wasten toiminta alkoi vammais- ja potilasyhdistysten neuvottelukuntana vuonna 1978. Neuvottelukunta rekisteröitiin yhdistykseksi 2001. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (aiemmin Raha-automaattiyhdistys) avustusta on saatu vuodesta 2003. Yhdistyksellä on kaksi työntekijää.

 

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Hannu Ilonen, p. 0400 667 256, hannuilonen2013@gmail.com tai järjestösuunnittelija Heidi Hartikainen, p. 044 9762 256, toimisto@vammel.fi