Sonkajärven kylä- ja yhdistysparlamentti on toimiva esimerkki yhdistysten ja kunnan välisestä yhteistyöstä

Sonkajärven kylä- ja yhdistysparlamentti on toimiva esimerkki yhdistysten ja kunnan välisestä yhteistyöstä

(Kuvassa Sonkajärven kylä- ja yhdistysparlamentin osallistujat 28.8.2019)

Kylä- ja yhdistysparlamentti on Sonkajärven kunnan ja kylien sekä kunnan alueella toimivien järjestöjen välinen yhteistyö- ja kehittämisfoorumi. Parlamentti pitää vuosittain 2-4 varsinaista kokousta. Parlamenttiin valitaan kaksi edustajaa kustakin kylästä ja järjestöstä, kaksi keskeistä luottamushenkilöedustajaa kunnasta sekä kaksi kunnan viranhaltijaedustajaa. Parlamentti valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä ja kokoonkutsujana toimii kunnan palvelusihteeri ja kyläasiamies Sinikka Väisänen. Sinikka toimii myös kunnan järjestöyhteishenkilönä. Lisätietoa parlamentin toiminnasta löydät Sonkajärven kunnan kotisivuilta.

Sonkajärven kylä- ja yhdistysparlamentti kokoontui 28.8.2019 Sonkajärven uudella kunnantalolla. Yksi tapaamisessa käsiteltävistä teemoista, koski kyläkivien keräämistä kunnantalon sisäpihalle. Aiheesta kirjoitti myös Savon Sanomat 20.9.2019. Lue juttu tästä.

 

Parlamentissa olivat vierailemassa Sakke- Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke ja Ylä-Savon Veturi ry.

Yhdistysten ja kylien edustajat saivat ilmaista tarpeitaan ja toiveitaan investointi- ja kehittämistoiminnasta Sonkajärvellä osana tilaisuuden työpajatyöskentelyä. Sonkajärven kylä- ja yhdistysparlamentissa esille nostettiin mm. tarpeita palkattuun henkilöstöön kylillä ja tukea digiosaamiseen. Lisäksi esiinnousseita teemoja olivat ympäristökasvatus ja kierrätys. Tarpeet ja toiveet huomioidaan Ylä-Savon Veturin tulevalla ohjelmakaudella ja ohjelmakauden painopisteet suunnataan Ylä-Savon alueen toimijoilta nouseviin tarpeisiin.

Osana illan työpajaa työskenneltiin järjestöystävällinen Sonkajärvi -kuntakortin tietojen täydentämiseksi.

Järjestöystävällinen Sonkajärvi -kuntakortista löydät tietoa yhdistysten ja kunnan välisistä yhteistyökäytännöistä. Lisäksi Sonkajärveltä löytyy vuodelle 2019 tehty järjestöyhteistyön ohje, mihin on koottu tietoa kunnan ja yhdistysten yhteistyöstä.

(Avaa kuntakortti isommaksi klikkaamalla kuvaa.)