Kuinka kestävä kehitys näkyy yhdistystoiminnassa – kysely järjestö- ja yhdistystoimijoille

 

Hyvä yhdistys-/järjestötoimija,

Keräämme taustatietoa kestävän kehityksen tuntemuksesta ja näkymisestä järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa. Kyselyn tavoitteena on tukea Itä-Suomen yliopiston ja Opintokeskus Kansalaisfoorumin kansainvälisen yhteishankkeen suunnittelua. Kyselyn vastauksia käsitellään anonyymisti ja tulokset julkaistaan vain yhteenvetomuodossa ilman jäljitettävää kytköstä vastaajiin tai heidän edustamiinsa organisaatioihin. Vastausten avulla suuntaamme hankkeen toimintaa vastaamaan järjestöjen todellisia tarpeita aiheeseen liittyen.

Vastaamiseen menee n. 20 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 15.11. asti. Kysely löytyy osoitteesta https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23922/lomake.html

Suurkiitos vastauksistanne jo etukäteen!