Maakunnalliset hyvinvointitavoitteet yhdistystoimijoiden tietoon

Maakunnalliset hyvinvointitavoitteet yhdistystoimijoiden tietoon

Järjestöneuvosto suunnittelee Pohjois-Savon maakunnallisten hyvinvointitavoitteiden jalkauttamista kuntien järjestöjen foorumien kautta. Lisäksi erityiseen ilmiötarkasteluun nostetaan mielenterveys- ja päihdeasiat. 

Järjestöneuvosto ideoi, miten Pohjois-Savon hyvinvointitavoitteita viedään eteenpäin neuvoston tuella. Hyvinvointitavoitteita ovat mielenterveyden ja päihdetyön ehkäisy, toiminta- ja työkyvyn ylläpito, yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuus sekä tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäisy. Pohjois-Savon alueellinen Hyte-tiimi on työstänyt tavoitteet osana hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä ja alueellista hyvinvointikertomusta.

Järjestöneuvosto näkee kuntien paikalliset järjestöjen foorumit oleelliseksi välineeksi hyvinvointitavoitteita edistävän toiminnan syntymiseen paikallisesti. Lisäksi järjestöneuvostossa lähdetään kokeilemaan ilmiöpohjaista työskentelyä mielenterveys- ja päihdeasioissa. Mielenterveys- ja päihdetyö on huomioitu neuvoston edustajistossa kaudella 2019-2020.

Tämän lisäksi järjestöneuvostossa työstetään verkostokartoitusta sekä suunnitellaan vaikuttamistoimintaa maakunnan tasolla. Seurantaan otetaan esimerkiksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma. Järjestöneuvoston kokous järjestettiin 24.10.2019.

Kokousaineistot löydät täältä.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Risto Kovanen p. 040 705 8897, sihteeri Anne Aholainen, 044 235 8997