Järjestöt mukaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämiseen

Järjestöt mukaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämiseen

Pohjois-Savon Järjestöneuvosto vastasi lausuntopyyntöön koskien asetusluonnosta valtionavustusten jakamisesta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hanketoteuttajille. Pohjois-Savon järjestöneuvosto katsoo, että järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö tulisi kirjata asetukseen vahvemmin valtionavustuksen saamisen edellytyksenä.

Kirjausta toivotaan siitä, että yhteistyö aloitettaisiin jo hankesuunnitteluvaiheessa ja toteutettaisiin suunnitelmallisena läpi ohjelmakauden. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö olisi kirjattu myös hyväksyttäviin kustannuksiin.

Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä mainitaan poikkihallinnollinen yhteistyö. Tämä on tärkeä näkökulma ja tätä vahvistaakseen järjestöneuvosto liittäisi edellytyksiin myös järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön.

Sote-palvelujen käyttöä vähentävää työtä tehdään arjen toimintaympäristöissä, joissa kasvatuksen, sivistyksen, liikkumisen sekä työelämän julkiset palvelut sekä ovat osa ihmisten jokapäiväistä toimintaa.

Järjestöneuvosto painottaa sitä, että sote-palvelujen käyttöä ehkäisevät ja toimivat palveluketjut rakentuvat myös ihmisten arjesta käsin sisältäen kolmannen sektorin hyvinvointia edistävän toiminnan.

Lue koko lausunto tästä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Lisätietoa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta täältä.