Tulevaisuuden SOTE-keskusohjelma seurantaan

Tulevaisuuden SOTE-keskusohjelma seurantaan

Järjestöneuvosto perusti kaksi työryhmää ensi vuodelle. Toinen työryhmistä seuraa Tulevaisuuden SOTE-keskus -toimintaa. Mukana ovat Sinikka Roth (Perheet Keskiöön -muutosagentti), Tuula Hirvonen (Toimi-säätiö), Heidi Hartikainen (Wastery), Leena Rosenberg (Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry) sekä Sanna Vesterinen (Tukipilari). Toinen työryhmä lähtee tarkastelemaan mielenterveys- ja päihdeasioita lasten, perheiden ja nuorten näkökulmasta.

Vuoden viimeisessä kokouksessa järjestöneuvosto kiinnitti huomionsa kunta-avustuksiin. –Uusi ja aktiivinen Pohjois-Savon Järjestöneuvosto haluaa avata keskustelun kunta-avustusten ja tilojen merkityksestä monipuoliselle järjestötoiminnalle sekä elinvoimaiselle kuntakuvalle. Asia on erityisen tärkeä nyt, kun kunnat suunnittelevat tulevaisuuttaan heikentyneen kuntatalouden kanssa, toteaa Järjestöneuvosto mielipidekirjoituksessaan.

Järjestöneuvosto on koonnut yhteen kuvaan omat verkostonsa. Verkostokartta on tehty helpottamaan jäsenten viestintää oman toimialansa järjestöille. Viestintäsuunnitelma valmistuu ensi vuoden alussa.

Pohjois-Savon järjestöneuvosto on kaikkien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ääni. Järjestöneuvosto kokoaa alueen yhdistysten voimat,  asiantuntemuksen ja yhteistyön yhteen. Järjestöneuvosto vaikuttaa ja siten vahvistaa Pohjois-Savoa.