Kannanotto: Järjestöt ja yhdistykset kuntien kumppaneiksi

Uusi ja aktiivinen Pohjois-Savon Järjestöneuvosto haluaa avata keskustelun kunta-avustusten ja tilojen merkityksestä monipuoliselle järjestötoiminnalle sekä elinvoimaiselle kuntakuvalle. Asia on erityisen tärkeä nyt, kun kunnat suunnittelevat tulevaisuuttaan heikentyneen kuntatalouden kanssa.

Kolmas sektori ja sen vapaaehtoistoimijat tekevät arvokasta ja vaikuttavaa yhteisöllistä toimintaa koko Pohjois-Savon alueella. Teemme työtä lähellä ihmisiä ja heidän yhteisöjään.

Kolmas sektori tukee kuntalaisten hyvinvointia kulttuurin, liikunnan tai muun harrastetoiminnan keinoin sekä tuottaa vertaistukea hetkiin, joissa ihminen on heikoimmillaan. Liikutamme lapsia, tuemme työllistymistä, mahdollistamme ikäihmisten virkistäytymisiä, opastamme ja neuvomme erilaisissa elämäntilanteissa ja tuotamme tapahtumia ja toimintaa kuntalaisille.

Yhteiskuntamme pystyy toimimaan hyvinvointia tuottavana ja kustannuksiltaan tehokkaana vain, jos suurin osa ihmisistä tulevat tuetuksi, kohdatuiksi ja osallisiksi terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävän toiminnan avulla.

Järjestöystävällinen kunta mahdollistaa kolmannen sektorin toiminnan avustusten sekä tilojen muodostamalla kokonaisuudella sekä ottaa järjestöt luontevasti mukaan hyvinvointityön suunnitteluun. Vastineeksi luottamuksen osoituksesta kunta saa sitoutuneen kumppanin kunnan elinvoiman rakentamiseen.

Elämme parhaillaan hetkiä, jolloin kunnat päättävät järjestöille myönnettävistä kunta-avustuksista sekä tiloista perittävistä maksuista. Nämä avustukset sekä maksuttomat tai kohtuuhintaiset tilat ovat erittäin merkittävässä roolissa yhdistysten ja järjestöjen toimintojen jatkumiselle. Pidetään yhdessä huolta siitä, että tämä työ on mahdollista jatkossakin!

Pohjois-Savon Järjestöneuvosto on kaikkien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ääni. Järjestöneuvosto kokoaa alueen yhdistysten voimat, asiantuntemuksen ja yhteistyön yhteen. Järjestöneuvosto vaikuttaa ja siten vahvistaa Pohjois-Savoa. Lisätietoa toiminnasta löytyy järjestötietopalvelusta, joka löytyy osoitteesta Pohjoissavolaiset.fi.