Pohjois-Savon Järjestöneuvosto tiedottaa ajankohtaisista teemoista

Järjestö- ja yhdistystoimijat, tervetuloa mukaan Pohjois-Savon Järjestöfoorumiin!
Järjestöfoorumi järjestetään Kuopiossa lauantaina 28.3.2020 klo 10-16.
Foorumin teemana on Luottamus ja verkostot. Yksi päivän työpajoista koskee maakunnallista järjestörakennetta. Mukaan toivotaan erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä tuomaan työskentelyyn omia näkemyksiään yhteiseen kehittämistyöhön. Työpajan osallistujat saavat myös omaan yhdistystoimintaan työvälineitä palvelumuotoilun keinovalikoimasta. Työpajaa vetää PajuConsultingin Silja Huttunen.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan >>   ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma etenee myös Pohjois-Savossa.
Järjestöneuvoston työryhmä on muotoillut järjestönäkökulmaa liittyen ohjelmaan. Järjestöjen näkökulmia kerättiin järjestöneuvoston kyselyllä, joka oli avoinna tammikuun loppupuolelta helmikuun puoleenväliin saakka. Kyselyn vastaajamääräksi kertyi huimat, yli 100 vastausta erilaisista yhdistyksistä ja järjestöistä.
Kyselyn perusteella päätavoite järjestöyhteistyölle tulevassa sote-keskus ohjelmassa Pohjois-Savossa on seuraava.
Järjestöt ovat toimiva ja vuorovaikutteinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupolkuja niin, että asiakkaat ohjautuvat oikea-aikaisesti myös järjestöjen piiriin, järjestöjen ehkäisevällä työllä on tunnistettu rooli, monipuolinen palveluyhteistyö mahdollistuu ja asiakasosallisuutta kehitetään.

Muita ajankohtaisia tilaisuuksia

Pohjois-Savon järjestöneuvosto on kaikkien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ääni. Järjestöneuvosto kokoaa alueen yhdistysten voimat, asiantuntemuksen ja yhteistyön yhteen. Järjestöneuvosto vaikuttaa ja siten vahvistaa Pohjois-Savoa.

Tutustu järjestöneuvoston toimintaan, kokoonpanoon ja materiaaleihin järjestöneuvosto-osiossa.