Tarjoatko digitukea Pohjois-Savossa? Vastaa kyselyyn ja tule mukaan verkostoon!

Tarjoatko digitukea Pohjois-Savossa? Vastaa kyselyyn ja tule mukaan verkostoon!

Digivieri-hankkeessa toteutetaan sähköinen kysely digituen tarjonnasta Pohjois-Savossa. Kyselyssä kartoitetaan, millaista digitukea Pohjois-Savon alueella tarjotaan ja mille kohderyhmille, miten digituki on järjestetty ja resursoitu ja millaisia kokemuksia sen tarjoamisesta on. Digituella tarkoitetaan tässä digitaalisen asioinnin, palvelun käytön ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita. Tukeen kuuluu myös sähköiseen palveluun ohjaaminen.

Jos organisaatiossasi tarjotaan digitukea, vastaathan kyselyyn tai vaihtoehtoisesti välität kyselyn sellaisille henkilöille, jotka osaavat vastata digituen tarjoamisesta teillä.

Kyselyyn on mahdollista vastata nimettömästi. Vastaajat voivat kuitenkin antaa nimensä ja yhteystietonsa, jos ovat kiinnostuneet saamaan tietoa Pohjois-Savoon koottavasta digitukiverkostosta. Lisäksi vastaajat voivat osallistua arvontaan, jossa voi voittaa Spotify-lahjakortteja.

Kyselyyn voi vastata 16.3. mennessä osoitteessa https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WCG_y10p2USG6xXcJnth6PzG15kg46ZItI-u-2g_0wxUNTA4RFZJSks1QjcwM1hCUkRHOEhBQlhVRi4u

Digivieri on Pohjois-Savon alueellinen digituen koordinointihanke, joka kokoaa Pohjois-Savon digitukiverkoston ja kartoittaa digituen tarjontaa ja tarvetta alueella. Lisätietoja: www.pohjois-savo.fi/digivieri, tai Maria Puustinen, maria.puustinen(at)pohjois-savo.fi, puh. 0447142677.