Tiedote järjestöille – SPR:N KORONA-OPERAATIO KESÄN AIKANA

TIEDOTE JÄRJESTÖILLE
SPR Savo-Karjalan piiri
17.6.2020

SPR:N KORONA-OPERAATIO KESÄN AIKANA

SPR:n valtakunnallinen korona-operaatio päätetään pääsihteerin päätöksellä heinäkuun loppuun, mutta järjestön auttamisvalmiutta pidetään yllä läpi kesän.

SPR:n pääsihteerin Kristiina Kumpulan sanoin Olemme tilanteessa, jossa pystymme vastaamaan epidemian aiheuttamaan avuntarpeeseen myös normaalitoimintamme kautta. Valtioneuvosto ilmoitti 15.6., että poikkeusoloihin perustuvat toimivaltuudet puretaan koronaepidemian helpottaessa toistaiseksi. Myös Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto päättää operaatiomuotoisen toiminnan ja jatkaa koronaan liittyviä tehtäviä osana normaalitoimintaansa.

 

Valtakunnallinen operaatio päätetään asteittain heinäkuun loppuun mennessä.

  • SPR:n piiritoimistot keräävät edelleen alueensa tilannekuvaa ja raportoivat keskustoimistolle sekä viranomaisille läpi kesän.
  • SPR:n keskustoimiston tilannekeskus jatkaa läpi kesän osa-aikaisesti seuraten tilanteen kehittymistä, jotta voimme tarvittaessa reagoida muuttuneeseen tilanteeseen nopeasti.
  • Vaara ei ole ohi – vapaaehtoistoiminnan toimintamuotokohtaisia ohjeita sekä turvallisuus- ja hygieniaohjetta on syytä noudattaa edelleen. Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan. Päivittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/korona2020
  • Savo-Karjalan alueen järjestöiltä kerättävää tilannekuvaa pidetään edelleen yllä harvennetulla kyselyaikataululla. Seuraava kysely vkolle 33 avataan 10.8. ja vastausaika päättyy 14.8. SPR on tarpeen mukaan auttamisvalmiutensa ilmoittaneisiin yhdistyksiin yhteydessä, mikä viranomaisilta tai kunnilta tulee avunpyyntöjä.

Tilannetta seurataan jatkuvasti ja SPR:n piirit, osastot sekä keskustoimisto ylläpitävät valmiuttaan käynnistää koronaoperaatio tarvittaessa uudelleen syksyllä. Avun tarve ei ole vähentynyt vaan arvioiden mukaan henkisen tuen, ystävätoiminnan ja ruoka-avun tarve kasvaa entisestään. On erittäin tärkeää, että jatkamme avuntarvitsijoiden tukemista. Myös kesällä on hyvä huolehtia  toimijoidemme jaksamisesta ja turvallisuudesta.

 

Haluamme kiittää kaikkia järjestöjä ja paikallisia yhdistyksiä tähän saakka tekemästämme yhteistyöstä mm. tiedonvälityksen edistämiseksi ja tilannekuvan ylläpitämiseksi!

Lisätietoja

Piiritoimisto arkisin klo 9-15, p. 0400 158 390, saka.osastontuki@redcross.fi
Toiminnanjohtaja Kaisu Haataja, p. 0500 322 910, kaisu.haataja@redcross.fi
Valmiuspäällikkö Mika Korppinen, p. 0400 648 268, mika.korppinen@redcross.fi