Väliaikainen laki sallii poikkeukselliset kokousjärjestelyt

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi vahvistettiin 2.10.2020 ja se on voimassa 30.06.2021 asti.

Yhdistyksen hallitus voi sallia osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan sallia myös, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa.

 

Laki kokonaisuudessaan: Finlex.fi: 677/2020