Yhdistysten tilannekuvakysely auki 30.11.-6.12.2020

SPR Savo-Karjalan piiri on kerännyt maaliskuusta 2020 alkaen järjestöjen tilannekuvaa PohjoisKarjalassa ja Pohjois-Savon alueella yhdistyksille suunnatulla määräajoin toistuvalla nettikyselyllä.
Tilannekuvan kokoaminen on osa SPR:lle kuuluvaa Sosiaali- ja Terveysministeriön kanssa sovittua
sotejärjestöjen poikkeusolojen koordinaatiotehtävää.

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa
järjestökentän auttamisvalmiutta ja ympäristöstään tekemiä havaintoja sekä seurata niiden
havaitsemia muutoksia ilmapiirissä ja avuntarpeessa tilanteen edetessä.

Kysely on seuraavan kerran auki 30.11.-6.12.2020

osoitteessa: https://www.lyyti.in/savokarjala_tilannekuva_joulukuu2020