Järjestöjen koronaan liittyvä tilannekuvakysely auki taas 31.1.-7.2.

SPR Savo-Karjalan piiri kokoaa koronaepidemiaan liittyvää järjestöjen tilannekuvaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Järjestöjen tilannekuvan kooste on osa viranomaisten maakunnallista tilannekuvaa ja toimitetaan myös SPR:n valtakunnallisen koontiraportin mukana Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) sekä Valtioneuvoston (VN) tilannekeskukselle. Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa järjestökentän auttamisvalmiuksista ja resursseista sekä niiden tekemistä havainnoista alueensa tai toimintakenttänsä avuntarpeesta toimitettavaksi viranomaisille.

Koostamme kyselyn vastauksista koosteen, josta ei ole tunnistettavissa suoraan yksittäisiä vastaajia tai henkilöitä. Kyselylomakkeelle EI saa merkitä avunkohteena olevien henkilö- tai muita tunnistettavissa olevia tietoja.  Järjestö tai yhdistys säilyttää autettavien mahdolliset henkilötiedot itsellään ja tarvittaessa viranomainen tai kunta pyytää lisätietoja ja sopii yksityiskohdista ko. toimijan kanssa.

Kyselyllä ei kerätä akuuttia tai kiireellistä reagointia vaativaa tietoa! Olethan näissä tilanteissa suoraan yhteydessä asianomaiseen viranomaiseen, kuntaan tai SPR:n piiritoimistolle.

 

LISÄTIETOA JA TUKEA

Jos kyselyyn, tilannekuvaan tai koronatilanteeseen liittyen tulee kysyttävää, voitte olla yhteydessä SPR:n piiritoimistolle:

  • Valmiussuunnittelija Markku Kasurinen, p. 040 560 2108 (tavoitettavissa pääasiallisesti ma-ti)
  • Valmiuspäällikkö Mika Korppinen, p. 0400 648 268
  • Piiritoimiston viikkopäivystäjä (arkisin klo 9-15), p. 0400 158 390

 

Seuraava tilannekuvakysely toteutetaan huhtikuun alussa:

Huhtikuu: vastausaika 5.-11.4.2021 – vastauslinkki https://www.lyyti.in/tilannekuvasaka_huhti2021