Tiivistelmä Järjestöneuvoston kokouksesta 26.8.

Tämä on tiivistelmä 26.8.2021 pidetyn Järjestöneuvoston kokouksen pöytäkirjasta.

Koko pöytäkirja löytyy TÄÄLTÄ

 

4. Työryhmien kuulumiset ja ajatukset jatkosta. 

A) Sote-työryhmä / Hyvinvointialueen ja Järjestöneuvoston kumppanuus, Anne Aholainen 

Uusi hyvinvointi alue aloittaa toimintansa vuonna 2023.

Järjestöneuvoston voisi jollain tasolla ja tavalla ottaa osaksi hyvinvointialueen virallisia rakenteita.

Aholainen esitteli vaihtoehtoisia yhteistyön muotoja ja aihe sai kannatusta.

Sote-työryhmä ja Aholainen jatkavat aiheen käsittelyä.

 

TIEDOKSI: POSOTE20 -hankkeen yhdistyksille suunnatut infot jatkuvat kerran kuussa, ne löytyvät nimellä Järjestöjen SOTE-kahvit: https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri.html

 

B) Hyte -työryhmä, Sami Hämäläinen 

Ryhmä on ollut mukana tekemässä maakunnallista hyvinvointisuunnitelmaa.

Suunnitelma on nyt lausuttavissa, 10.9. asti osoitteessa: https://bit.ly/PShyvinvointisuunnitelma

 

C) Ulkoinen viestintä -työryhmä, Nelli Reinikainen

Pohjois-Savon Järjestöfoorumi järjestetään 4.9. Varkaudessa ja etäyhteydellä. Ilmoittautuminen on nyt avattu.  Ohjelmassa puheenvuoroja ja työpajoja.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/jarjestofoorumi-2/

 

 

5. ELY-keskus tapaamisen antia, Sami Hämäläinen 

Tapaamisessa käytiin keskustelua järjestöjen ja Järjestöneuvoston tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

ELY-keskus kertoi tulevista rahoitushauista.

Pohjois-Savon Liitto järjestää rahoitushakuun liittyviä koulutuksia:

Rahoituksen hakeminen ja käyttö 30.8.: https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-ja-tapahtumat/tapahtuma/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-rahoituksen-hakeminen-ja-kaytto.html  

Hankkeiden toteutus 26.10.: https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-ja-tapahtumat/tapahtuma/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-hankkeiden-toteutus.html  

 

Kokouksessa keskusteltiin myös Järjestöneuvoston yhteisen ”hankesalkun” perustamisesta. Hankesalkku voisi edistää yhteistyötä ja toimivien käytäntöjen jalkauttamista.

 

6. Pohjois-Savon liiton lausuntopyyntö: Maakuntaohjelma 2022-2025, Nelli Reinikainen 

Pohjois-Savon liitto on pyytänyt palautetta ja lausuntoja Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 – ja maakuntaohjelma 2022-2025 –luonnoksista. Palautetta voi antaa yksityishenkilönä tai jonkin tahon edustajana. Lausunto tulee jättää 23.9. klo 15.30 mennessä. 

https://www.pohjois-savo.fi/aluekehittaminen/maakuntaohjelma

Järjestöneuvoston puheenjohtajisto valmistelee neuvoston lausunnon.

 

7. Syksyn toiminnan päälinjat 

Uuden neuvoston valinta vie syksyllä resurssia.

Muita nostettavia aiheita: pohjoissavolaisille kansanedustajille järjestettävä tapaaminen ja vaikuttamistyö aluevaaleissa, jotka ovat vuosen 2022 alussa.

 

8. Uuden Järjestöneuvoston hakuprosessi 

Käytiin keskustelua uuden Järjestöneuvoston valintaan liittymistä mahdollisuuksista ja haasteista.

Haasteena on jatkuvuuden, edustavuuden ja yhdenvertaisuuden turvaaminen. Eri teemoihin on eri tavoin löydettävissä ehdokkaita ja maakunnallinen kattavuus muistettava. 

Puheenjohtajat ja sihteeristö valmistelevat ehdotuksen hakuprosessista lokakuun kokoukseen. Uusi Järjestöneuvosto valitaan joulukuussa 2021.

 

9. Muut asiat

Tiedoksi: Yksinäisyystyö Pohjois-Savossa, https://www.mielenterveysseurat.fi/kuopio/hankkeet/yksinaisyystyo-pohjois-savossa-hanke/

TIedoksi: Korona-avustus seurantaloille, haku auki 23.9. asti: 

 https://www.pohjoissavolaiset.fi/2021/08/27/korona-avustus-seurantalojen-yllapitokustannuksiin-haku-auki-23-9-asti/ 

Tiedoksi: Leader –rahoitusinfo (tietoa myös mm. Säätiörahoituksista): https://www.kalakukkory.fi/fi/yhdistys/ajankohtaista/?news=view&newsID=2205 

 

 

10. Seuraavat kokoukset  

ti 26.10. 13-15  

ti 14.12. 13-15