Takaisin edelliselle sivulle

e


Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja. Samalla se vaikuttaa koko Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän asemassaan ilmenevien epäkohtien korjaaminen. Tarjoamme jäsenillemme – turvallista yhdessäoloa ja toiminnan iloa – monipuolista toimintaa ja elämyksiä mm. kerhoja, matkoja – osallisuutta ja mahdollisuutta paikalliseen vaikuttamiseen Lue lisää…


Tule mukaan – älä jää yksin Eläkeliiton Kaavin yhdistys kuuluu Eläkeliittoon, joka on Suomen suurin eläkeläisjärjestö. Yhdistys tarjoaa eläkeläisille ja ikäihmisille monipuolista tekemistä, matkoja ja tapahtumia. Yhdistyksessä viihdytään ja toimitaan yhdessä. Maanantaisin ohjelmassa on kerho, jumppa ja boccia. Parillisen viikon tiistaina Lue lisää…


Eläkeläisten etujen, valvominen ja epäkohtien korjaaminen. Tavoitteena ikäihmisten arvostuksen lisääminen, vanhuspalveluiden turvaaminen, yksinäisyyden torjunta. ”Tule mukaan, vanhetaan yhdessä!”


Yhdistyksemme toimii Eläkeliiton arvojen mukaisesti. Järjestämme kerhotoimintaa, teatteri – ja kulttuuriretkiä, tapahtumia esim. rantakala, pikkujoulut, laskiaisrieha ja luontoretkiä. Yhdistyksellä on laulukerho, keskustelukerho ja vapaaehtoistoimintaa. Olemme järjestäneet mm. kesällä Pöhinää kylillä- tilaisuuksia , joihin kaikilla on vapaa pääsy ikään ja kokoon Lue lisää…


Tarjoamme eläkeläisille ja ikäihmisille monipuolistaa tekemistä, matkoja, luentoja ja tapahtumia.


TARKOITUS Piirin tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän asemassaan ilmenevien epäkohtien korjaaminen Piiri toimii sitoutumattomana eläkeläisjärjestönä Kuulumme Suomen suurimpaan eläkeläisjärjestöön, Eläkeliittoon. Valvomme ikäihmisten etuja sekä tarjoamme palveluja ja yhdessäolon mahdollisuuksia. TOIMINTA Piiri toimii Lue lisää…


Tehtävänä on vaikuttaa alueelliseen päätöksen tekoon, tehdä esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan toimijoille, avustaa jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten oma-aloitteellista toimintaa, järjestää kokouksia ja kursseja ja harrastus-, virkistys-, liikunta ja lomatoimintaa. Pitää yllä yhteyksiä jäsenyhdistyksiin ja edistää lähialue yhteistoimintaa. Yhdistyksiä on 15 Lue lisää…


Kylätoimikunta pitää yllä Autuaanlammen virkistyskalastusaluetta ja järjestää kodalla yhteisiä kylätapahtumia. Alue ja kota on vapaasti kaikkien kalastusta, retkeilyä ym luonnossa oleilua harrastavien käytössä. Isompiin tapahtumiin toivotaan etukäteisvarausta (kts. tarkemmin www.autuaanlampi.fi).


Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys toimii yhteistyöfoorumina alueen kyläyhdistyksille ja tekee yhteistyötä yritysten, järjestöjen, koulujen, seurakuntien ja urheiluseurojen sekä muidenkin toimijoiden kanssa. Rekisteröitynä yhdistyksenä EtSi on myös huolehtinut hankerahoitushakemuksista kylätoimikuntien ja muiden toimijoiden puolesta.