Ilmoitus


Lue lisää aiheesta ja ajankohtaisista tapahtumista Yhdistystalo Warikon helmi-maaliskuun uutiskirjeestä. Uutiskirje on pääasiallinen tiedotuskanavamme, jonka voi tilata sähköpostiin lomakkeen kautta. Uutiskirje lähetetään noin 10 kertaa vuodessa.


Pohjois-Savon Järjestöneuvosto ja ELY-keskus kokoontuivat yhteen 5.2. Tilaisuudessa järjestöille saatettiin tiedoksi muun muassa seuraavaa: Tulevalla rakennerahastokaudella hankkeiden raportointi ja kustannusmallit yksinkertaistuvat ja sitä kautta järjestöjen edellytykset ESR-hankkeiden toteutukseen paranevat selkeästi. Kansalaistoimijalähtöinen kehittämishanketoiminta on laajenemassa maakunnan laajuiseksi ja myös tämä edesauttaa Lue lisää…


Pohjoissavolaiset.fi jakaa sisältöjä ja vinkkivideoita nyt aktiivisemmin myös Facebookissa. Palveluun ilmoitetut, maakunnan asukkaille tarkoitetut sisällöt jaetaan sivulla: https://www.facebook.com/pohjoissavolaiset.fi   Järjestötoimijoita palvelee sivusto: Pohjois-Savon Järjestöneuvosto https://www.facebook.com/psjarjestoneuvosto


Kutsumme Kalakukko-alueen yrittäjät, asukkaat, toimijat, kehittäjät, päättäjät mukaan TULEVAISUUSKESKUSTELUIHIN  Millaiset ovat Kalakukko-alueen tulevaisuuden näkymät? HELPPO OSALLISTUA Teams-etäyhteydellä ja linkin saamiseksi edellytämme ennakkoon ilmoittautumista toimisto@kalakukkory.fi TEEMAT ja AJANKOHDAT: 1) Maaseudun älykäs elinympäristö, harrastukset, kansalaistoiminta to 11.2.21 klo 17.30–18.30 2) Nuoret tulevaisuuden Lue lisää…


  Tämä on katsaus Järjestöneuvoston kokouksessa 27.1.  käsiteltyihin sisältöihin. Koko pöytäkirja löytyy osoitteesta: https://www.pohjoissavolaiset.fi/jarjestoille-ja-yhdistyksille/jarjestoyhteistyo/jarjestoneuvosto/kokousmuistiot-ja-materiaalit/   Harrastamisen Suomen malli. Alustus Risto Kovanen. Suomen mallin pilottihaussa  haettiin mukaan kuntia, jotka ovat valmiit käynnistämään mallin mukaisen harrastustoiminnan alkuvuodesta 2021. Tarkoituksena on mahdollistaa monipuolinen Lue lisää…


Millaisia tilaisuuksia ja toimintaa koronarajoitusten puitteissa voi järjestää ja miten? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen sekä Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta   Lisäksi Pohjois-Savon Järjestöneuvosto järjestää järjestöille suunnatun info-illan aiheesta 9.2.2021 Lisätietoa: https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/koronainfo-pohjois-savon-jarjestoille/


Ha­luatko ke­hit­tyä jär­jes­töam­mat­ti­lai­se­na, löy­tää uu­sia nä­kö­kul­mia jär­jes­tö­työ­hön ja ver­kos­toi­tua? Toivotko, että voisit nivoa opintosi nykyiseen tai tulevaan järjestötyöhösi? Humanistisen ammattikorkeakoulun Kehity järjestöammattilaisena 13 op -osaamiskokonaisuus on juuri sinulle! Se sisältää kolme kokonaisuutta, jotka on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille sekä järjestötyöhön ja/tai yhteisöpedagogikoulutukseen Lue lisää…


SPR Savo-Karjalan piiri kokoaa koronaepidemiaan liittyvää järjestöjen tilannekuvaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Järjestöjen tilannekuvan kooste on osa viranomaisten maakunnallista tilannekuvaa ja toimitetaan myös SPR:n valtakunnallisen koontiraportin mukana Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) sekä Valtioneuvoston (VN) tilannekeskukselle. Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa Lue lisää…


Sosten, eli Suomen sosiaali ja terveys ry on laaja kattojärjestö, joka tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjä työssään yhteiseksi hyväksi. Sosten YouTube -kanavalla on nähtävissä webinaareja, koulutuksia ja ajankohtaisia videoita järjestöille merkityksellisistä aiheista, esimerkiksi tietoturvasta, digiloikasta, koronan vaikutuksista järjestötyöhön, kestävästä kehityksestä ja Lue lisää…


  Yksinäisyys on vakava ongelma, jolla on monia syitä ja seurauksia. Koettu, syvä yksinäisyys ei  näy päällepäin ja voi koskettaa monenlaisia ihmisiä yhteiskunnan kaikissa osissa. Mahdollisuudet sosiaalisiin kontakteihin ja sosiaaliset taidot ehkäisevät yksinäisyyden kokemuksen muodostumista, mutta jos yksilön sosiaaliset kongnitiot Lue lisää…


Yhteensä: 124