Ilmoitus


Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, sekä suurelle yleisölle. Kokemustoimija on Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon jakaja. Kokemustoimijat ovat haastavan elämänkokemuksen omaavia, pitkäaikaissairaita, vammaisia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa. Kokemustoimija Lue lisää…


Diakonia-ammattikorkeakoulun ja THL:n tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että syrjäytyneet saavat apua ja palveluja myöhemmin kuin koulutetut ja työssä olevat taustalla olevista ongelmista huolimatta. Tämä koskee esimerkiksi lastensuojelun sijoituksia, psykiatrista osastohoitoa ja päihdehoitoa. Osataanko erityisesti poikien ja nuorten miesten tuen tarvetta Lue lisää…


Autismiliitto ry, FDUV rf, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa edellytetään, että tulevassa vammaispalvelulaissa henkilökohtaista apua koskevasta säännöksestä poistetaan voimavaraedellytys. Voimavaraedellytys asettaa eri tavoin vammaiset henkilöt täysin eriarvoiseen asemaan suhteessa henkilökohtaisen avun saamiseen. Koko julkilausuman löydät mm. Lue lisää…


Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on toteuttanut uuden nykyaikaisen retkeilyportaalin, joka löytyy osoitteesta www.ekarjala-retkeily.fi. Sivustolta löydät runsaasti reittejä ja retkikohteita sekä tietoa retkeilijän etiketistä.


Heinäkuussa kylät näkyvät mm. Näkyvä Koria -projektin myötä ja elokuussa Kouvolan kävelykatu Manskin Kyläjuhlaviikolla 5.-11.8.2019. Jo Asuntomessujen ensimmäisellä viikolla Manskille ilmestyy KSAO:n ja XAMK:n oppilaiden myyntikojuja, saattaa sieltä löytyä vielä myyntikoju sinullekin jos haluat tuotteistasi tarjolle ja tuottamaan. Näkyvät Kylät Lue lisää…


Tervetuloa Vapaaehtoistreffeille 17.9.2019 Porukkataloon tapaamaan vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita kuntalaisia ja kertomaan tehtävistä joita yhdistyksenne tarjoaa! Näillä treffeillä ei etsitä uutta sihteeriä eikä jäseniä yhdistykseen, vaan tarjotaan toisen-laista mahdollisuutta osallistua ja tutustua toimintaan. Haastamme yhdistykset miettimään kertaluonteisia eli POP UP -tyyppisiä tehtäviä, Lue lisää…


Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelma Osallistava ja osaava Suomi on järjestöjen kannalta kiinnostava ja lupaava. Edellisellä hallituskaudella kaatuneen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyön tuloksia luvataan hyödyntää mahdollisimman laajasti. Lisäksi hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. Ohjelmassa luvataan myös vahvistaa sote-järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä Lue lisää…


Tehtävänäsi on toimia Rautavaaran kunnan elinvoimalautakunnan alaisuudessa ja työaikasi jakaantuu 50 % kunnan leader-rahoitteisen Vaaralla Palaa – hankkeen hankesuunnitelman mukaiseen työhön ja 50 % kunnan elinkeinopalvelujen työtehtävien hoitoon yhdessä kunnanjohtajan ja elinvoimajohtajan kanssa. Haku tehtävään päättyy 10.6.2019. Lue tehtävän tarkemmat Lue lisää…


Järjestöissä on runsaasti tietoa, taitoa ja kokemusasiantuntijuutta. Kumaja-kumppanuusverkoston tehtävänä on kehittää Uudenmaan järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja lisätä järjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa. Löytääksemme järjestöjä parhaiten palvelevat yhteistyön muodot ja vaikuttamistavat, kutsumme Uudenmaan järjestöt vastaamaan järjestökyselyymme. Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja vie noin 15 minuuttia. Vastatkaa kyselyyn viimeistään Lue lisää…


Yhteensä: 318