Pohjoissavolaiset (Pohjois-Savo)


Perhekeskustoimintamalli tutuksi työntekijöille ovat koulutustilaisuuksia, joissa kerrotaan lapsi- ja perhepalveluiden uudistamisesta Pohjois-Savossa sekä perhekeskustoimintamallista. Koulutus on tarkoitettu kuntien sivistys-, sosiaali-, ja terveydenhuollon työntekijöille ja lähijohdolle sekä järjestöjen ja seurakuntien henkilöstölle. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Tilaisuudet ja niihin ilmoittautuminen Pohjois-Savon Lapen sivuilla. Aikataulu Lue lisää…


Otakantaa.fi-palvelussa on STEAn strategiatyöhön liittyvä kysely, johon kuka tahansa voi vastata. Kyselyssä voi kertoa millaista apua ja tukea on saanut järjestöstä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tekee uutta avustusstrategiaa. Toimitko kenties vapaaehtoisena järjestössä tai oletko saanut apua jonkun järjestön kautta? Lue lisää…


Järjestötietopalvelun tarkoituksena on helpottaa tiedon saantia asukkaiden, viranomaisten sekä eri yhteisöjen suuntaan. Järjestöt, yhdistykset ja ei-kaupalliset yhteisöt voivat ilmoittaa tietojaan ja toimintaansa täysin maksutta Pohjoissavolaiset.fi – sivustolle. Sivusto kokoaa Pohjois-Savossa toimivien yhdistysten ja yhteisöjen perustiedot yhteen paikkaan, helposti saataville. Lisäksi Lue lisää…


Tuija Brax on selvittänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen roolia hallituksen ehdottamassa sote- ja maakuntamallissa. Selvityksen loppuraportissa korostuu järjestöjen, maakunnan ja kunnan välisen yhteistyön merkitys. Selvityshenkilö Brax muistuttaa, että yhteistyöstä on sovittava konkreettisella tasolla: ”Maakuntien ja kuntien on nimettävä vastuuhenkilöt sekä Lue lisää…


Tuore vuotta 2017 koskevan raportti on nostaa esiin peruspalvelujen toteutumisen tilannetta Itä-Suomessa. Itä-Suomen alueen peruspalvelujen arvioinnin keskeisiä tuloksia: Joka neljäs lapsi Itä-Suomessa ei osallistu varhaiskasvatukseen – kuntien mahdollisuus rajata osallistumista heikentää lasten yhdenvertaista kohtelua Itä-Suomen lapsille kasautuvat pitkät koulukuljetusmatkat Perustoimeentulo Lue lisää…


Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoima Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke järjesti arvonnan yhdistysten kesken, jotka ilmoittivat tietonsa Pohjois-Savon Järjestötietopalveluun 1.1.2018 – 31.5.2018 välisenä aikana. Arvonnan voittona on 150 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti. Lahjakortti käy maksuvälineenä kaikissa S-ryhmän toimipaikoissa. Voittajalta edellytetään voiton Lue lisää…


Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on avannut verkkosivut. Mitä tarkoittaa perhekeskus ja kuka on sen asiakas? Mitä tarkoittaa verkostomainen toimintatapa? Kuinka lastensuojelu uudistetaan Pohjois-Savossa? Verkkosivuilta löydät tietoa siitä, mistä uudistuksessa on kyse. Tutustu verkkosivuihin osoitteessa: www.lapepohjoissavo.fi


Maakunta- ja sote-uudistuksen kansalliset valmistelijat vierailivat Oma maakunta – kiertueellaan 22.5.2018 Pohjois-Savossa. Oma maakunta -kierroksen tavoitteena on tukea maakuntia mahdollisimman konkreettisesti maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelussa, kunkin alueen tarpeista lähtien. Maakuntavierailujen aikana kierroksella mukana olevat asiantuntijat tapasivat Pohjois-Savon valmistelussa aktiivisesti mukana Lue lisää…


Kysely vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta 2016-2018 Vastausaikaa 30.5.2018 asti. YK:ssa hyväksyttiin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus jo kymmenen vuotta sitten. Sopimus tuli sitovaksi osaksi Suomen lainsäädäntöä kesäkuussa 2016. Suomen valtio antaa ensimmäinen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on Lue lisää…


Yhteensä: 18