Osuuskunta palvelutuottamisen ja aluekehittämisen väylänä -esiselvityshanke

01.08.2019 - 31.12.2019

Esiselvityshankkeessa kartoitetaan osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneita ja työvoimaa tarvitsevia tahoja Kuopion maaseutualueilla. Tavoitteena on saada rakennettua laaja kokonaiskuva Kuopion maaseutualueiden kiinnostuksesta uudenlaista palvelutuotantoa kohtaan, sekä selvittää yritysten, yhteisöjen, maatalousyrittäjien ja kaupungin näkemyksiä, toiveita ja tarpeita. Esiselvityksellä pyritään löytämään aluekehittämisen todelliset alueelliset tarpeet.

Onnistuneen kartoituksen pohjalta lähdetään miettimään jatkotoimenpiteitä, jotka onnistuessaan johtavat alueellisen palvelutuotannon paranemiseen, kysynnän ja tarjonnan parempaan kohtauttamiseen sekä elinvoiman vahvistumiseen Kuopion maaseutualueilla. Hankkeen yhteydessä kartoitetaan myös kaupunkiympäristön palvelualueen tarpeet maaseutualueiden osalta.

Hankekoordinaattori Mari Kortelainen puh. 044 718 2431 sähköposti mari.kortelainen@kuopio.fi
Hanketta hallinnoi Kuopion kaupunki.

Kuopio, Suomi

Osoitteet

  • Kuopio, Suomi