Hankkeet


Ylä-Savon Vakka- hanke tukee yhdistysten toimintaa (verkostotyö, toiminnan ja osaamisen kehittäminen, vapaaehtoisten jaksaminen, kokemuskouluttajajärjestelmän luominen, uusien vapaaehtoistyön muotojen kehittäminen yms.) Yhdistystalo (Pohjolankatu 4, Iisalmi) tarjoaa maksutonta kokoontumistilaa ja on avoinna säännöllisesti Ylä-Savon asukkaille. Hankkeen toiminnan kautta tehdään näkyväksi yhdistysten työtä; Lue lisää…


TAHTO-hankkeen tarkoituksena on osallistujan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Voit tulla mukaan TAHTO-hankkeen toimintaan, jos olet määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ja saat kuntoutustukea olet ollut pitkään sairauslomalla ja olet hakemassa työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea olet ollut pitkään työttömänä ja työelämään paluu tuntuu vaikealta TAHTO-hankkeessa käynnistyy Lue lisää…


Turvallinen perhe- projektin (2018-2020) kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella olevat perhe/lähisuhdeväkivaltaa kokeneet parit/perheet, jotka ovat päättäneet pysyä yhdessä väkivallasta huolimatta. Hankkeessa tehdään vahvaa alueellista yhteistyötä Pohjois-Savon julkisen sektorin ja useiden väkivaltatyötä tekevien järjestöjen sekä osin myös kansainvälisten väkivaltatyön asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen Lue lisää…


Pohjois-Savon maaseutuyrittäjien ja maaseudun asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen jalkautuvalla ja ehkäisevällä verkostokriisiavulla. Maaseudun turvaverkko –hankkeen (2018-2020) kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon maaseutuyrittäjät ja heidän perheensä, maaseudun asiantuntijat ja viljelijöitä kohtaavat muut toimijat sekä yhdistykset. Hankkeen tavoitteena on muodostaa maaseudun luonnollisista verkostoista tukiverkostoja, joilla Lue lisää…


Kehitysyhtiö SavoGrow / elintarvikekehitys Kiinnostaisiko opintoretki, käytännönläheinen tuotekehityskokeilu tai vaikkapa tuote-esittelyvalmennus/tuote-esittelyn saaminen yritykseen? Kaipaisiko yrityksen nettisivut päivittämistä tai voisiko some-kanavia hyödyntää paremmin omassa markkinoinnissa? Nyt etsimme mukaan elintarvikkeista ja ruokamaailmasta kiinnostuneita henkilöitä, omaa yritystä ei tarvitse olla. Lue lisää verkkosivuilta Lue lisää…


Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke on Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry:n hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke. Sakke – hanke toimii kaikkien pohjoissavolaisten yhdistysten ja järjestöjen resurssina järjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi sekä rakenteiden luomiseksi kunta- ja maakuntakumppanuuteen. Toiminta-alueena hankkeessa Lue lisää…


Yhteensä: 17