SOPIEN 2.0 Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan -hanke

01.02.2020 - 31.12.2022

Hankkeen tavoitteena on pienten sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoiminnan kehittäminen niin, että ne kykenevät tuottamaan palveluja monituottajamallilla verkostona, jossa hyödynnetään (erilaisia yhteistyömalleja huomioiden) järjestämisvastuussa olevien kuntien / kuntayhtymien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet sote- alan yritykset sekä tukipalvelujen tuottajat Pohjois-Savossa.

Hankkeen toteutusajankohta on 1.2.2020 – 31.12.2022 ja päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy, osatoteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu, Kehitysyhtiö SavoGrow, Iisalmen kaupunki ja Kehitysyhtiö Witas. Sopien 2.0 -hanke on valmisteltu laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden ja yritysten kanssa ja sen rahoittajan toimii ELY-keskus. ESR-rahoitteinen Sopien 2.0 -hanke on jatkoa tammikuussa 2018 alkaneelle Sopien -hankkeelle.

Mitä hanke tarjoaa?

SOPIEN 2.0 -hankkeessa valmennetaan monipuolisesti sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten sekä julkisten toimijoiden yhteistyöhenkilöitä.
Valmennuksissa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä. Toimenpiteet kohdistuvat liiketoiminnan, markkinoinnin ja laatutyön kehittämiseen.
Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä vastaamaan alueiden tarpeisiin.

Hankkeen osallistumismaksu sisältää:

  • Koulutusta: mm. kevät 2022 hyvinvointialueen juridiikka, laatu- ja laatujärjestelmät, some, Kanta, esimiesvalmennus ja muutosjohtaminen, tietosuoja ja tietoturva.
  • Osallistujakohtaista sparrauksen ja muut hankkeen asiantuntijapalvelut
  • Verkostoitumisen alan toimijoiden kanssa yli maakuntarajojen
  • Ajankohtaista tietoa sote-alan kehittymisestä, palveluinnovaatioista ja digitaalisista ratkaisuista
  • Hankkeen tapahtumat ja tilaisuudet
  • Hankkeen koulutuksia voit hyödyntää myös henkilöstön täydennyskoulutuksina

Osoitteet

SOPIEN 2.0

Asiasanat

sote-palvelut, hyte, kotiapu, kotipalvelut, monialaisuus, sote-uudistus,

Yhteistyökumppanit

Navitas Kehitys Oy,
Katja Niiranen (sijaisuus), katja.niiranen@navitas.fi, 044 720 9395
Jaana Tiitinen, Projektiassistentti, jaana.tiitinen@navitas, 044 493 5068

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy,
Minna Saario, minna.saario@savonia.fi, 044 785 6589
Johanna Alastalo, johanna.alastalo@savonia.fi, 044 785 6046

Iisalmen kaupunki,
Anne Matilainen, anne.matilainen@iisalmi.fi, p. 040 646 2113

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy,
Matti Ylönen, matti.ylonen@savogrow.fi, 0207 464 641

Kehittämisyhtiö Witas Oy,
Piia Flink-Liimatainen, piia.flink-liimatainen@witas.fi, 0400 149 934