Varpaisjärvitalon kehittämishanke

01.09.2020 - 30.06.2021 / Varpaisjärven kylätalohanke

Varpaisjärven entiselle kunnantalolle käynnistetään kylätalotoiminta. Luodaan toimintamalli, matalan kynnyksen
kohtaamispaikan rakentaminen, toiminnan suunnittelu ja pilotointi yhteistyössä erilaisten toimijoiden ja kunnan kanssa.
Tavoitteena on pysyvä, avoin ja neutraali kohtaamispaikka kaikille kuntalaisille.
Tavoitteena on maaseudun asukkaiden tasa-arvoisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, eriarvoisuuden ja
yksinäisyyden poisto sekä kotiseudun arvostuksen nostaminen ja tietoisuuden lisääminen kestävästä kehityksestä. Näin
vahvistetaan kuntalaisten kuulemista, vuorovaikutusta, osallisuutta ja maaseudun elinvoimaisuutta.
Yhteistyössä on mukana eri toimijoita, jotta kylätalo saadaan monipuoliseksi. Toimijat yhdessä etsivät kylätalotoiminnalle
muodot ja pelisäännöt, mihin kukin toimija voi jatkossa sitoutua, jotta toiminta juurtuu ja jatkuu myös hankkeen jälkeen.
Yhteisöjen, kuntalaisten ja kunnan monipuolinen yhteistyö lisääntyy.
Kylätalo vastaa tiedon, osallistumisen ja palvelujen tarpeeseen ja tarjoaa monipuolista toimintaa ja
toimintamahdollisuuksia1.9.2020

Kauppatie

Varpaisjärvi, Varpaisjärvi, Suomi

Osoitteet

  • Kauppatie

    Varpaisjärvi, Varpaisjärvi, Suomi