Järjestöjen Pohjois-Savo 2030

Pohjois-Savon järjestöstrategia sekä toimenpideohjelma 2019-2022


Mikä järjestöstrategia?

Järjestöstrategiaan on koottu tietoa järjestökentän tulevaisuudennäkymistä, tavoitteista ja roolista suhteessa muuttuvaan yhteiskunnan rakenteeseen. Kokonaisuus sisältää järjestöjen yhteisen strategian ja toimenpideohjelman tuleville vuosille. Järjestöstrategia toimii työkaluna järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi.

 

Strategiatyö on toteutettu osana Sakke- Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen toimintaa. Strategiaa on työstetty  järjestötilaisuuksissa sekä verkossa järjestö- ja yhdistystoimijoiden näkemysten ja ideoinnin pohjalta. Lisäksi tausta-aineistona toimivat muun muassa Hyväntuottajat Pohjois-Savossa – Kohti Järjestöstrategiaa 2019-2022 esikatsaus sekä Pohjois-Savon järjestökyselyt 2016 ja 2018.


Täydentävät materiaalit

Järjestöstrategian mukaisia toimenpiteitä voi jokainen yhdistys edistää ja ottaa osaksi toimintaansa omalle yhdistykselle sopivalla tavalla. Lisäksi strategiaa käytäntöön vievää työtä on jatkettu myös Sakke-hankkeen toimesta. Alle olemme koonneet strategiaa täydentäviä materiaaleja sen julkaisemisajankohdan jälkeiseltä ajalta.

 

Järjestömyönteinen – kuntakortit

Järjestömyönteinen – kuntakortit tekevät laajan ja monipuolisen Pohjois-Savon alueen kuntien ja kaupunkien järjestöyhteistyön käytäntöjä näkyväksi. Kortteihin on koottu tietoa muun muassa kunnan tila- ja avustuskäytännöistä sekä järjestöyhteistyön edistämisen askeleista. Korttien tiedot on koottu yhteistyössä kuntien järjestöyhteyshenkilöiden sekä yhdistystoimijoiden kanssa.
Tutustu kuntakortteihin järjestöyhteistyö kunnissa – osiossa>>

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntien ja järjestöjen yhteistyönä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työpajakoosteet yhdistyksille suunnatuissa tilaisuuksissa 2019.
Leppävirta (pdf)Rautalampi (pdf) | Suonenjoki (pdf)Tervo (pdf)Lapinlahti (pdf)

 


Taustamateriaalit

Tutustu järjestöstategian työstössä hyödynnettyihin taustamateriaaleihin.


Pohjois-Savon järjestöstrategia on koottu Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeessa.
Lisätietoja: projektipäällikkö Anne Aholainen, etunimi.sukunimi@pssotu.fi, p. 0442358997


Muokattu viimeksi: 04.06.2020