Järjestöjen Pohjois-Savo 2030

Pohjois-Savon järjestöstrategia sekä toimenpideohjelma 2019-2022

Mikä järjestöstrategia?

Järjestöstrategiaan on koottu tietoa järjestökentän tulevaisuudennäkymistä, tavoitteista ja roolista suhteessa muuttuvaan yhteiskunnan rakenteeseen. Kokonaisuus sisältää järjestöjen yhteisen strategian ja toimenpideohjelman tuleville vuosille. Järjestöstrategia toimii työkaluna järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi.

 

Strategiatyö on toteutettu osana Sakke- Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen (2017-2019) toimintaa. Strategiaa on työstetty  järjestötilaisuuksissa sekä verkossa järjestö- ja yhdistystoimijoiden näkemysten ja ideoinnin pohjalta. Lisäksi tausta-aineistona toimivat muun muassa Hyväntuottajat Pohjois-Savossa – Kohti Järjestöstrategiaa 2019-2022 esikatsaus sekä Pohjois-Savon järjestökyselyt 2016 ja 2018.


Tutustu järjestöstrategian taustamateriaaleihin

 


Pohjois-Savon järjestöstrategia on koottu Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeessa.
Lisätietoja: projektipäällikkö Anne Aholainen, etunimi.sukunimi@pssotu.fi, p. 0442358997


Muokattu viimeksi: 31.07.2019