Järjestöt ja kunnat

Järjestöt ovat kunnille tärkeitä kumppaneita asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden edistämisessä. Kunnat myöntävät järjestöille ja yhdistyksille avustuksia, vuokraavat tai tarjoavat toimitiloja yhdistysten käyttöön. Kunnat ja yhdistykset toimivat kumppanuudessa erilaisen toiminnan ja tapahtumien järjestämisessä.

Tähän osioon on koottu tietoa järjestöjen ja kuntatason paikallisesta yhteistyöstä, yhteistyöverkostoista sekä järjestöjen ja kuntien välisestä yhteistyöstä.

Kuntasivuilta löydät tietoa kuntakohtaisesta yhteistyöstä Pohjois-Savon kunnissa.


Kunnallisia vaikuttamisryhmiä ja verkostoja

    Hankkeita kunnissa      Muokattu viimeksi: 08.05.2018