Kehittämisyhdistys Mansikka ry

Kehittämisyhdistys Mansikka ry on Pohjois-Savossa toimiva Leader-yhdistys (perustamisvuosi 1997). Toiminta-alueeseen kuuluvat Pohjois-Savon eteläisimmät ja lounaiset kunnat: Suonenjoki, Tervo, Vesanto, Rautalampi, Leppävirta ja Varkauden maaseutualue. Toimialueella asuu noin 32 059 asukasta. Yhdistyksellä on kaksi vakituista työntekijää sekä lisäksi vaihtuva määrä hanketyöntekijöitä työsuhteessa. Ydintehtävämme on maaseudun elinvoimaisuuden edistäminen. Yhdistys on yksi ohjelmakauden 2014-2020 toimijoiksi hyväksytyistä Suomen 54:stä Leader-ryhmästä, joka kanavoi Euroopan maaseuturahaston ja jäsenkuntiensa rahoitusta paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisiin hankkeisiin. Rahoitamme sekä pienyritysten että yhteisöjen toimintaa alueellamme.

Yksi kehittämisstrategiamme painopisteistä on aktiivinen osallisuus, jonka lisäämiseen tähtäämme toteuttamalla kokeiluita nuorten paikallisvaikuttamisen lisäämiseksi ja mm. sähköisen osallistumisen malleja kehittämällä. Pyrimme aktiivisesti etsimään uusia kumppanuuksia ja rahoitusta, jolla voimme edistää maaseutualueiden elinvoimaisuutta. Meille tärkeintä on, että idea on paikallislähtöinen, tukee Mannaa Mansikasta -kehittämisstrategiaamme ja siellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamista ja on toteuttamiskelpoinen. Arvostamme konkreettista ja näkyvää tekemistä.

Olemme hallinnoineet hankkeita hyvin tuloksin jo kaksi vuosikymmentä, joten pidämme itseämme projektihallinnon osaajina. Pyrimme olemaan ns. ajan hermolla ja tartumme innokkaasti uusiin mahdollisuuksiin ja kokeiluihin.


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti, Ruotsi

Toimiala

Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset, Monialayhdistykset, Muut yhdistykset

Teemat

asukas- ja kylätoiminta, elinkeinot ja talous, harrastus ja vapaa-aika, yhteistyö ja verkostot, yhdistyksen sääntömääräinen toiminta, talkoot

Avainsanat

paikalliskehittäminen, aluekehittäminen, avustukset, maaseudun kehittäminen, maaseutuyrittäjä, Suonenjoki (paikallinen yhdistys)

Kohderyhmä

järjestötoimijat, viranomaiset ja kumppanit, kuntalaiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Ainonkatu 2

    Ainonkatu 2, 77600 Suonenjoki

Yhteystiedot

Kotikunta: Suonenjoki
Sähköposti:
toimisto@mansikkary.fi
Puhelin: 0405325310

Lisätietoa verkossa

Kehittämisyhdistys Mansikka

Twitter
Facebook

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo

Kunta
Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Leppävirta, Varkaus

Ainonkatu 2

Ainonkatu 2, Suonenjoki, Suomi