Lastukosken-Kylät ry

1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS

Lastukosken-kylät ry:n tarkoituksena on toimia asukkaiden ja yhteisöjen yhteis-työelimenä pyrkimyksissä parantaa kylän alueella vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia sekä kannustaa asukkaita yhteistoimintaa kotiseutunsa kehittämisessä.

Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda esiin kyläläisten näkökantoja ja valvoa heidän etujaan tarpeellisiksi katsomissaan asioissa. Tarkoituksen toteuttamiseksi kylä etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa.

Kylätoiminta on parasta lähidemokratiaa.

2. TOIMINNAN PAINOPISTEET

Kyläyhdistys pyrkii yhteistyössä eri tahojen kanssa toimimaan oman alueensa ja asukkaidensa hyväksi sekä kehittämään ja aktivoimaan kylätoimintaa.

Kyläyhdistys on ollut aktiivisesti mukana Tahkon ja muiden alueellisten tapahtumien järjestämisessä osallistumalla mm. järjestyksen valvontaan ja liikenteenohjaukseen sekä muuhun organisointiin.


Toimiala

Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset

Teemat

asukas- ja kylätoiminta, edunvalvonta, vaikuttaminen

Asiasanat

asukastoiminta, asukasyhdistys, Aktiivinen kylätoimija, kylätoiminta, harrastustoiminta, kulttuuri, ympäristö, Kuopio (paikallinen yhdistys)

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Kuopio, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Kuopio
Sähköposti:
lastukoskenkylat@gmail.com
Puhelin: 044 584 0478

Lisätietoa verkossa

Verkkosivut

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo

Kunta
Kuopio

Kuopio, Suomi