Päiväkeskus Pysäkki ry

PÄIVÄKESKUS PYSÄKKI RY

Päiväkeskus Pysäkki ry on perustettu Iisalmeen v.1994 ja toiminta on laajentunut sen jälkeen myös  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuntiin, Sonkajärvelle ja Vieremälle . Meillä on päiväkeskuksia yhteensä viisi.

Päiväkeskukset ovat matalankynnyksen avoimia kohtaamispaikkoja, jotka antavat mahdollisuuden perustarpeiden saamiseen, vertaistukeen ja virikkeelliseen ajankäyttöön. Toiminta on tarkoitettu muun muassa heille, jotka haluavat tukea päihteettömyyteensä ja vaihtoehtoja päihteiden hallitsemaan elämään.

Toiminnan tarkoituksena on tuottaa päiväkeskus-, työllistämis- ja tukiasumispalveluja tueksi arkipäivästä selviytymiseen.

 

MONIPUOLISTA TUKIASUMISTA

Asumisentuen palvelut mahdollistavat asiakkaan omaan kotiin annettavia tuki- ja ohjauspalveluita. Asumispalveluiden tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan sosiaalista toimintakykyä ja tarjota hänelle mahdollisuus itsenäiseen asumiseen tukemalla omatoimisuutta ja itsenäisen asumisen harjoittelua. Yhteistyötä tehdään myös muiden alueen sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Palveluihin ohjaudutaankin usein sosiaalitoimen kautta.

Kaikille asiakkaille tehdään yksilölliset suunnitelmat ja sopimukset. Suunnitelmissa otetaan huomioon kunkin asukkaan tarpeet, voimavarat ja omat tavoitteet asumisen ja kuntoutumisen suhteen. Kotiin tarjottavaa tukea on saatavilla niin asiapapereiden täyttöön, lääkäri- ja apteekkiasiointeihin kuin virastokäynteihin.

TUKEA TYÖLLISTYMISEEN

Päiväkeskuksiin työllistetään vuosittain yhteensä lukuisia työntekijöitä erilaisin tukimuodoin. Tukimuotoja ovat muun muassa palkkatuki, työharjoittelu ja kuntouttava työtoiminta.

Työtehtäviä voivat olla mm. päiväkeskustyöntekijän tehtävät (ruoanlaitto-, siivous-, ym. kodinhoidolliset tehtävät ja asiakastyö) sekä remontointi- ja kunnossapitotehtävät. Erityisesti kesäaikaan voidaan työllistää lisäksi erilaisiin ulkotöihin ympäristöpajalle.

Työllistämisjakson aikana selvitellään mahdollisia jatkopolkuja työllistymiseen tai opintojen suhteen.

Päiväkeskus Pysäkki on suosittu opiskelijoiden työssäoppimispaikka. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoita on vuosittain harjoittelussa useita. Opiskelijat voivat suorittaa myös erilaisia projektiopintojaan päiväkeskuksilla. Lisäksi opinnäytetöitä valmistuu säännöllisesti.

Päiväkeskuksilla toimii lisäksi lukuisia vapaaehtoisia.

Voit kysyä työllistymis- ja harjoittelumahdollisuudesta päiväkeskusten toiminnanohjaajilta.

PAIKKA KOHTAAMISILLE

Päiväkeskukset ovat avoimia kohtaamispaikkoja, jotka antavat mahdollisuuden perustarpeiden saamiseen ja virikkeelliseen ajankäyttöön. Päiväkeskuksilla voi käydä mm. edullisesti syömässä, pesemässä pyykkiä, lukemassa päivän lehdet, katsomassa TV:tä ja osallistumassa erilaiseen ryhmä- ja viriketoimintaan.

Päiväkeskukset järjestävät erilaisia toimintoja ja tapahtumia, jotka on koettu mielekkäiksi. Retkiä, leirejä ja viriketoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ympäri vuoden.

Toimintojen tarkoituksena on tukea selvinpäin olemista ja tämän vuoksi päiväkeskuksille on päihtyneenä pääsy kielletty. Tätä kautta asiakkaalla on mahdollisuus kuntoutumiseen ja oman elämänhallinnan kasvattamiseen.
Vertaistuen merkitys kuntoutumisprosessissa on suuri. Päiväkeskuksista löytyy juttuseuraa kahvikupin ääressä tai vaikka pelien parissa.

Päiväkeskustoiminta on avointa kaikille, jotka haluavat osallistua erilaisten ihmisten kanssa mukavaan yhdessäoloon.

Tervetuloa!


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset

Teemat

mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet, sosiaali ja terveys

Avainsanat

asiantuntija-apu, asunnottomuus, alkoholi- ja päihderiippuvuus, Iisalmi (paikallinen yhdistys), Vieremä (paikallinen yhdistys), Sonkajärvi (paikallinen yhdistys)

Kohderyhmä

asiakkaat, asunnottomat, kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset, kuntoutujat, läheiset ja omaiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Pohjolankatu 5, 74100 Iisalmi, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Iisalmi
Sähköposti:
toimisto@paivakeskuspysakki.fi
Puhelin: 040 506 6697

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo

Kunta
Iisalmi, Sonkajärvi, Vieremä

Pohjolankatu 5, 74100 Iisalmi, Suomi