Siilinjärven kunta

Siilinjärvellä toimii nykyisin 11 kylätoimikuntaa tai -yhdistystä. Näistä kaksi toimii taajama-alueella ja loput varsinaisella maaseutualueella. Parilla kylällä kylätoiminnasta vastaa nuorisoseura. Kylätoiminnan avulla edistetään kylän yhteisiä tärkeitä asioita ja organisoidaan yhteisiä tapahtumia. Kunta on mukana Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:ssä, joka toteuttaa Leader-rahoitteisia maaseudun kehittämishankkeita. Kalakukko ry:hyn liittyminen aktivoi tuntuvasti Siilinjärvelläkin kylätoimintaa. Vuonna 2009 hyväksytyssä Siilinjärven maaseudun kehittämisohjelmassa asetettiin maaseutua ja kylätoimintaa koskevia tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä.

Viime vuosina laadittuja kyläsuunnitelmia on 10 kappaletta ja muutamia on parhaillaan laadittavana. Oma kotisivu on niillä kylillä, joilla on tuore kyläsuunnitelmakin.

Siilinjärven kunta maksaa vuosittain toiminta-avustusta aktiiviselle kylätoimikunnalle/-yhdistykselle. Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan syyskuun loppuun mennessä maaseututoimistoon. Hakemuksen liitteenä tulee olla toimintakertomus tai muu vastaava.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Julkinen hallinto

Teemat

asukas- ja kylätoiminta

Asiasanat

Aktiivinen kylätoimija, rahoitus, yhteistyöhankkeet, kehittäminen, paikalliskehittäminen, palveluiden kehittäminen, maaseudun kehittäminen

Kohderyhmä

kuntalaiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • PL 5, 71801 Siilinjärvi

    Kasurilantie 1

Yhteystiedot

Kotikunta: Siilinjärvi
Sähköposti:
kirjaamo@siilinjarvi.fi

Lisätietoa verkossa

Siilinjärven kunta

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo

Kunta
Siilinjärvi

PL 5, 71801 Siilinjärvi

Kasurilantie 1, Siilinjärvi, Suomi