Keiteleen ensiapu- ja valmiusryhmä

01.01.2017 - 31.12.2060 / Harrasteryhmä / Suomen Punainen Risti Keiteleen osasto

Toimintaa järjestetään

Kuukausittain:

Aloita sinäkin harrastus joka voi pelastaa ihmishenkiä!

Keiteleen ensiapu- ja valmiusryhmä koostuu vapaaehtoisista ihmisistä, joilla on halu auttaa. Ryhmässä toimii koulutettuja ensiapupäivystäjiä, jotka päivystävät erilaisissa tapahtumissa. Tämän lisäksi ryhmässä on mukana Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta kiinnostuneita toimijoita. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti harjoittelemaan erilaisia ensiaputaitoja sekä valmiuteen liittyviä asioita.

Ryhmä toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmänä, jonka viranomaiset voivat hälyttää avukseen esimerkiksi etsintöihin, henkisen tuen tehtäviin sekä erilaisiin ensihuolto-, evakuointi- ja huoltotehtäviin.

Ensiapupäivystäjäksi?

Ensiapupäivystäjältä vaadimme normaalia psyykkistä ja fyysistä kuntoa, vaitiolovelvollisuutta sekä aktiivista osallistumista ensiapuryhmän harjoituksiin ja toimintaan. Ensiapupäivystäjät koulutetaan ensiavun peruskurssilla (EA1®) sekä ensiapupäivystäjän peruskurssilla. Taitoja harjoitellaan ja kerrataan säännöllisesti ensiapuryhmän harjoituksissa.

Ensiapupäivystäjän peruskurssi muodostuu kolmesta osasta (8h koulutuspäivästä, Moodle -verkko-opinnoista ja 18h syventävistä opinnoista). Ensiapupäivystäjä voi halutessaan jatkokouluttautua esimerkiksi EA3® -kurssilla, viestikurssilla, henkisen tuen kurssilla, ensivastekurssilla jne.

Harjoittelijaksi ensiapupäivystyksiin pääsee 16 vuotta täyttänyt, ensiapuryhmässä toimiva henkilö, jolla on riittävä ensiapukoulutus ja on psyykkisesti/ fyysisesti soveltuva päivystämään.

Kiinnostaako Sinua ensiapu ja/tai valmiustoiminta? Ota yhteyttä!

Lisätietoja:
keitele.spr@gmail.com

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo

Kunta
Keitele

Teemat

ensiapu ja pelastustoiminta, harrastus ja vapaa-aika, päivystys- ja kriisityö

Avainsanat

harrastus, ensiapupäivystys, ensiaputoiminta, ensiaputaidot, ensiapu vapaaehtoistyö, ensiapu

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Järjestetään kielillä

Suomi

Tapahtuman kielet

Suomi