Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoisia

Suoritus ajankohta: 1.1.2016 - 31.12.2060 / Haku päättyy: 1.1.2060 / ensiapu ja pelastustoiminta, päivystäminen, kriisityö, tiedotus, viestintä / Suomen Punainen Risti Keiteleen osasto

Tule mukaan Vapepa toimintaan

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 53 järjestön yhteenliittymä. Vapepan tehtävänä on tukea viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Näissä tilanteissa Vapepa toimii pyydettäessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, täydentäen ja tukien poliisi-, pelastus sekä sosiaali- ja terveysviranomaisia. Tavallisin tilanne, jolloin viranomaiset hälyttävät Vapepan, on kadonneiden henkilöiden etsintä, mutta tehtävä voi koskea kaikkea majoituksesta ja liikenteen ohjauksesta henkiseen tukeen.

Perustehtävänä auttaminen

Vapepan perustehtävänä on auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä. Tavoitteena on, että vapaaehtoisten valmius toimia viranomaisten apuna on mahdollisimman hyvä. Vapepa yhteensovittaa eri järjestöjen ja organisaatioiden yhteistyötä, jotta auttaminen on mahdollisimman tarkoituksenmukaista. Vapepa seuraa myös järjestöjen hälytysvalmiutta, niiden antamaa koulutusta ja käytettävissä olevaa kalustoa. Kehittyvä valmiustietokanta tehostaa osaltaan toimintaa. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on organisoitua kansalaistoimintaa, toimii pyyteettömästi ja tukee viranomaisia

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo

Kunta
Keitele

Tehtävän suorittamisajankohta

 • Arki-iltaisin
 • Arkipäivisin
 • Sovittavissa
 • Viikonloppuisin

Asiasanat

vapaaehtoinen, vapaaehtoinen pelastuspalvelu, VaPePa, henkinen tuki, ensihuolto, pelastuspalvelu, pelastuskoiratoiminta, viranomaisyhteistyö

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Kiinnostusta Vapaaehtoisen pelastuspalvelun työhön. Normaalia psyykkistä ja fyysistä kuntoa. Vaitiolovelvollisuutta.

Tehtävään perehdytys

 • Kurssi
 • Infotilaisuus
 • Koulutus/koulutukset
 • Muu

Koulutuksen kesto (tunnit): 16

Mitä vapaaehtoinen saa

 • Todistus
 • Uudet taidot
 • Uudet tuttavat
 • Verkostoituminen
 • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoinen saa tukea hälytysryhmänsä yhdyshenkilöltä. Tehtäväpaikalla vapaaehtoinen saa tukea ryhmänjohtajalta sekä tehtävää johtavalta Vapepa-johtajalta.