Kiitos kaveruudelle – aineistot yhdistysten käyttöön

Kuopion kaupungin yhtenä hyvinvointitavoitteena on, että ketään ei kiusata. Kaupungissa toimii moniammatillinen kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen työryhmä, jossa pohditaan erilaisia tapoja ennaltaehkäistä kiusaamista ja puuttua kiusaamiseen sekä harjoitella kaveritaitoja.

Sankarikaveri – Koulutuspaketti kiusaamisen tunnistamisen ja puuttumiseen

Kiusaamiseen puuttuminen ja sen ennaltaehkäisy – Ohjeita vanhemmille

https://www.kuopio.fi/kiitos-kaveruudelle