Hankkeet


Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudulla asuvien yksinäisten ikäihmisten kotona asumista. Hankkeen tavoitteet ovat: tavoittaa maaseudulla asuvia yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien ikäihmisiä ohjata yksinäisyyttä kokevia ikäihmisiä heitä kiinnostavien toimintojen ja harrastusten pariin vahvistaa yhteistyötä ikäihmisten itsensä, heidän läheistensä, yksityisen, Lue lisää…


  Haluamme reitistön avulla tuoda tunnetuksi Piehingin paikallista kulttuurihistoriaa ja luonnon tuntemusta. Samalla luomme helpon tavan lähteä liikkumaan lähiluontoon ja sydänmaan metsiin. Reitistö luo turvallisen kulkureitin niin uusille kuin nykyisillekkin asukkaille ja vierailijoille.  Reitistön avulla tutustumme omaan paikallishistoriaan, nimistöön, perimätietoon Lue lisää…


Non Fighting Generation ry (NFG) työskentelee lasten ja nuorten kiusaamisen vähentämiseksi, erityisesti vakavan ja/tai pitkittyneen kiusaamisen vähentämiseksi. Toimintaa toteutetaan KiPu – Kiusaamiseen Puututaan -menetelmän avulla. Se on suunnattu 10-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on, että kiusaaminen loppuu. Siinä työskennellään Lue lisää…


Non Fighting Generation ry:n väkivallattomuuskasvatus on suunnattu 8-20 -vuotiaille lapsille ja nuorille pääasiassa kouluissa, oppilaitoksissa ja lastensuojelulaitoksissa. Toimintaa tehdään pienryhmissä 3-6 lasta/nuorta, tilannekohtaisesti ryhmä voi olla suurempikin. Ryhmämenetelmiä on neljä ja ne kohdentuvat seuraavasti: Keep Cool Tiimi (KCT) pojille Levottomat Lue lisää…


Vaaralla palaa on yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa luodaan rautavaaralainen toimintamalli kehittää maaseutuasumista sekä kylä- ja järjestötoimintaa yhteisöllisten tapahtumien ja omaehtoisen toiminnan kautta.


Joensuun keskustassa Suvantokadulla toimii kaikille yli 65-vuotiaille ikäihmisille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka ToriKievari. Toiminnan rahoittaa STEA ja hankkeen hallinnoinnista vastaa Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry. Toiminnan tavoitteena on edistää Joensuun seutukunnan ikääntyvien henkilöiden mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä yksinäisyyttä. Lisäksi tavoitteena on edistää Lue lisää…


Kulttuuripaja Kuohu tarjoaa nuorille aikuisille monipuolista, luovaa ryhmätoimintaa ja rennon kohtaamispaikan Joensuun keskustassa. Kulttuuripajamallin toiminta perustuu ohjattuun toiminnalliseen vertaistukeen. Hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia ohjaamaan toiminnallisia ryhmiä kulttuuripajan toimintaan osallistuville. Toiminta on suunnattu 18-35-vuotiaille, joilla on jokin mielenterveyden haaste.   Kulttuuripaja Kuohu Lue lisää…


DigiJelppari on Caritas-Säätiön kolmivuotinen (2019-2021) hanke, jossa oululaiset ikäihmiset saavat digiopastusta vapaaehtoisilta. Hankkeen tavoitteena on oululaisten ikäihmisten (+65 v.) osallisuuden parantaminen ja yksinäisyyden vähentäminen uusien digitaitojen avulla.   Matleena Keränen Digijelppari -hanke, projektikoordinaattori p. 044-468 4201 matleena.keranen@caritaslaiset.fi https://www.facebook.com/Digijelppari CARITAS -Keskellä Lue lisää…


Siltoja vanhemmille -hanke (2019 – 2021) on tarkoitettu arabiankielisille, oppivelvollisuuskoulun 1-9 -luokilla olevien lasten vanhemmille. Heidän näkemyksensä lasten kasvattamisesta ja opettamisesta voi poiketa suurestikin suomalaisesta koulujärjestelmästä. Hanke kaventaa tätä kuilua auttaen koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa ja edistäen arabitaustaisten vanhempien Lue lisää…


Suomi-Syyria Ystävyysseura on työskennellyt Suomessa asuvien syyrialaisten parissa vuodesta 2010 lähtien tuntien hyvin Siltoja syyrialaisille -hankkeen kohderyhmän. Hankkeen taustalla on seuran käsitys siitä, että syyrialaiset tarvitsevat tukea yhteiskuntaan integroitumisessa, eikä kohderyhmälle räätälöityä neuvontapalvelua ollut aiemmin tarjolla. Siltoja syyrialaisille -hanke (2016 Lue lisää…


Yhteensä: 167