Hankkeet


Mukaan JärKeä-hankkeeseen?  Onko järjestösi kiinnostunut tulemaan mukaan JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä hankkeeseen? Millaiset työhyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat järjestössänne ajankohtaisia? Askarruttavatko työn ja työn tekemisen olosuhteiden muutokset sekä se, miten vastata niihin? Onko yhdistyksessänne tarvetta syventää luottamusjohdon työnjohdollista osaamista? JärKeä – Lue lisää…


Varpaisjärven entiselle kunnantalolle käynnistetään kylätalotoiminta. Luodaan toimintamalli, matalan kynnyksen kohtaamispaikan rakentaminen, toiminnan suunnittelu ja pilotointi yhteistyössä erilaisten toimijoiden ja kunnan kanssa. Tavoitteena on pysyvä, avoin ja neutraali kohtaamispaikka kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on maaseudun asukkaiden tasa-arvoisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, eriarvoisuuden Lue lisää…


Design Week Kuopio järjestetään elokuussa! Design Week Kuopio nostaa esille itäsuomalaista muotoilua ja paikallista yhteistyötä. Tapahtuma kokoaa yhteen itäsuomalaisia muotoilualan ammattilaisia ja yrityksiä, muiden alojen yrityksiä ja alueen asukkaita viikon aikana järjestettävien erilaisten tapahtumien muodossa. Haluamme innostaa ihmisiä kokeilemaan uusia Lue lisää…


VAUHTI! tuo vauhtia erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän läheistensä vapaa-aikaan ja harrastamiseen Mikä Vauhti? Vauhti! on harrastustoimintaa lapsille, alle 16-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen yli diagnoosirajojen. Toimintaa järjestetään Iisalmessa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Järjestämme erilaisia lasten ja nuorten Lue lisää…


UP uudelle polulle -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja osatyökykyisten kouluttautumista ja työllistymistä. Voit työstää omaa koulutukseen tai työllistymiseen tähtäävää suunnitelmaasi valmentajien ohjauksessa. Työssä tarvittavaa suomen kieltä sinulla on mahdollisuus oppia TOIMI-säätiöllä. Teemme kanssasi työnetsintää ja selvitämme yhdessä erilaisia työllistämiseen liittyviä Lue lisää…


Virtaava-hankkeen tavoitteena on tarjota sinulle opastusta arjen haasteissa ja omien tavoitteittesi eteenpäin viemisessä. Samalla koet yhteisöllisyyttä ja osallisuutta turvallisesti. Virtaava-hankkeessa voit saada selkeitä ohjeita liittyen taloudellisen tuen hankkimiseen, terveyspalveluihin ohjautumiseen tai muun palvelun käyttämiseen. Tuki voi tarkoittaa myös neuvontaa arkisten Lue lisää…


Kulttuuria kouluun –hanke 1.2.-31.5.2020/ 1.8.-31.12.2020 Hanke tarjoaa Puijonsarven – ja Länsi-Puijon koulujen oppilaille laadukasta kulttuurista harrastus- ja kerhotoimintaa Julkulan nuorisotalon ja koulujen tiloissa. Toimintaa toteutetaan koulujen pitkillä välitunneille, koulupäivien aikana sekä Julkulan nuorisotalolla koulupäivien jälkeen ja koulujen loma-aikoina. Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on Lue lisää…


(Euroopan sosiaalirahaston 2020 ESR -hanke) 1.5.-31.10.2020 Hankkeen tavoitteena on etä -ja digitaalisten menetelmien suunnittelu, testaus ja käyttöönotto ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä, nuorisotyöllistäminen poikkeusoloissa ja varhaisen puuttumisen keinojen löytäminen digitaalisia kanavia hyödyntäen. Tarkoituksena on myös päästä jatkamaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien 18-29 -vuotiaiden työttömien Lue lisää…


Nuoret PySTyY (PsykoSosiaalinen tuki, Työllisyys ja Yhteistyö) on nuorilähtöinen ja nuoren ehdoilla etenevä hanke (1.10.2019-31.12.2021), joka haluaa tavoittaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat 15–29-vuotiaat siilinjärveläiset ja lapinlahtelaiset nuoret ja auttaa heitä löytämään oma tiensä toimettomuudesta mielekkääseen elämään. Nuorten tavoittamiseksi ja Lue lisää…


Siilinjärven Perheentalo avautui elokuussa 2019. Hanke on kolmivuotinen ja Stean rahoittama. Hankkeen rahoituksella Siilinjärvelle on perustettu ja siellä toimii lapsiperheiden matalan kynnyksen yhteisötalo, Perheentalo. Perheenatalosta löydät lisätietoa kotisivuilta www.siilinjarvenperheentalo.com ja Perheentalon Facebook-sivuilta sekä Instagramista.


Yhteensä: 19