Hankkeet


UP uudelle polulle -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja osatyökykyisten kouluttautumista ja työllistymistä. Voit työstää omaa koulutukseen tai työllistymiseen tähtäävää suunnitelmaasi valmentajien ohjauksessa. Työssä tarvittavaa suomen kieltä sinulla on mahdollisuus oppia TOIMI-säätiöllä. Teemme kanssasi työnetsintää ja selvitämme yhdessä erilaisia työllistämiseen liittyviä Lue lisää…


Virtaava-hankkeen tavoitteena on tarjota sinulle opastusta arjen haasteissa ja omien tavoitteittesi eteenpäin viemisessä. Samalla koet yhteisöllisyyttä ja osallisuutta turvallisesti. Virtaava-hankkeessa voit saada selkeitä ohjeita liittyen taloudellisen tuen hankkimiseen, terveyspalveluihin ohjautumiseen tai muun palvelun käyttämiseen. Tuki voi tarkoittaa myös neuvontaa arkisten Lue lisää…


Kulttuuria kouluun –hanke 1.2.-31.5.2020/ 1.8.-31.12.2020 Hanke tarjoaa Puijonsarven – ja Länsi-Puijon koulujen oppilaille laadukasta kulttuurista harrastus- ja kerhotoimintaa Julkulan nuorisotalon ja koulujen tiloissa. Toimintaa toteutetaan koulujen pitkillä välitunneille, koulupäivien aikana sekä Julkulan nuorisotalolla koulupäivien jälkeen ja koulujen loma-aikoina. Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on Lue lisää…


(Euroopan sosiaalirahaston 2020 ESR -hanke) 1.5.-31.10.2020 Hankkeen tavoitteena on etä -ja digitaalisten menetelmien suunnittelu, testaus ja käyttöönotto ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä, nuorisotyöllistäminen poikkeusoloissa ja varhaisen puuttumisen keinojen löytäminen digitaalisia kanavia hyödyntäen. Tarkoituksena on myös päästä jatkamaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien 18-29 -vuotiaiden työttömien Lue lisää…


Nuoret PySTyY (PsykoSosiaalinen tuki, Työllisyys ja Yhteistyö) on nuorilähtöinen ja nuoren ehdoilla etenevä hanke (1.10.2019-31.12.2021), joka haluaa tavoittaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat 15–29-vuotiaat siilinjärveläiset ja lapinlahtelaiset nuoret ja auttaa heitä löytämään oma tiensä toimettomuudesta mielekkääseen elämään. Nuorten tavoittamiseksi ja Lue lisää…


Siilinjärven Perheentalo avautui elokuussa 2019. Hanke on kolmivuotinen ja Stean rahoittama. Hankkeen rahoituksella Siilinjärvelle on perustettu ja siellä toimii lapsiperheiden matalan kynnyksen yhteisötalo, Perheentalo. Perheenatalosta löydät lisätietoa kotisivuilta www.siilinjarvenperheentalo.com ja Perheentalon Facebook-sivuilta sekä Instagramista.


Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen matalan kynnyksen verkosto- ja yhteisötalon toiminnalla (Kuopion Perheentalo 2019-2021) Tavoite: Edistää lasten ja perheiden hyvinvointia matalan kynnyksen kohtaamispaikan toiminnoilla. Monimuotoisten perheiden ja lasten kokema arjen hyvinvointi vahvistuu. Lapsinäkökulma ja lapsen oikeudet ovat vahvasti Lue lisää…


Vaaralla palaa on yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa luodaan rautavaaralainen toimintamalli kehittää maaseutuasumista sekä kylä- ja järjestötoimintaa yhteisöllisten tapahtumien ja omaehtoisen toiminnan kautta.


Ylä-Savon Vakka- hanke tukee yhdistysten toimintaa (verkostotyö, toiminnan ja osaamisen kehittäminen, vapaaehtoisten jaksaminen, kokemuskouluttajajärjestelmän luominen, uusien vapaaehtoistyön muotojen kehittäminen yms.) Yhdistystalo (Pohjolankatu 4, Iisalmi) tarjoaa maksutonta kokoontumistilaa ja on avoinna säännöllisesti Ylä-Savon asukkaille. Hankkeen toiminnan kautta tehdään näkyväksi yhdistysten työtä; Lue lisää…


TAHTO-hankkeen tarkoituksena on osallistujan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Voit tulla mukaan TAHTO-hankkeen toimintaan, jos olet määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ja saat kuntoutustukea olet ollut pitkään sairauslomalla ja olet hakemassa työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea olet ollut pitkään työttömänä ja työelämään paluu tuntuu vaikealta TAHTO-hankkeessa käynnistyy Lue lisää…


Yhteensä: 15