Toiminta


Iltamat on tarkoitettu kaikille pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille – riippumatta siitä onko lapsi sairaalassa tai kotona. Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia toisten vanhempien kanssa! Tilaisuuksissa on kahvi-/mehutarjoilu. Järjestämme lastenhoidon. KEVÄTKAUDEN AIHEET: • ti 26.2.2019. Lue lisää…


Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta on iäkkäille ihmisille suunnattua tavoitteellista ja tutkitusti vaikuttavaa ryhmätoimintaa yksinäisyyden tunteen lievittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Järjestämme Ystäväpiiri-ohjaajakoulutuksia, tuemme sekä koulutettuja ohjaajiamme että Ystäväpiiri-ryhmiä kentällä, kerromme iäkkäiden ihmisten yksinäisyydestä ja sen vähentämisestä sekä nostamme laajasti esille iäkkäiden ihmisten voimavaroja.


Kenttä on rakennettu talkoilla. Maa-alueen  omistaa Kuopion kaupunki. Kenttää ylläpitää Kuhasen Kiri  -54 ry. Kuhasen Kirin jääkiekkoporukka pelaa kentällä 2-3 kertaa viikossa: yleensä sunnuntaina alkuillasta ja torstaina. Kiri kunnostaa (auraa ja tarvittaessa jäädyttää) kentän pelikertoja varten Muina aikoina kenttä on Lue lisää…


Latureitit ja -yhteyshenkilöt Latumme ovat Etelä-Kuopiossa  alueella Hiltulanlahti- Puutossalmi- Ritisenlahti- Hirvimäki. Kevättalvella -kaikkien reittien ollessa auki- ajettuja perinteisen latuja on parhaimmillaan 30-40 km. Koska ladut tehdään ”luonnon pohjille”,  jää- ja lumitilanne vaikuttaa siihen, kuinka pystymme avaamaan reitistöä. Latuverkostoa ylläpidetään  talkoovoimin. Lue lisää…


OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa, jossa potilaille ja heidän läheisilleen tarjotaan kiireetöntä kohtaamista sekä tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA-pisteestä potilas ja hänen läheisensä saavat tietoa potilasjärjestötoiminnasta ja jossa yhdistykset sekä sairaalan yksiköt voivat esitellä omaa toimintaansa. OLKA-piste sijaitsee KYS:illä, Lue lisää…


Perheiden Liikuntalauantait Kuopio 2018-2019 on ESR-rahoitteinen hanke, joka toteuttaa la 8.9.2018 alkaen kuopiolaisille perheille avoimet, ohjatut ja maksuttomat Liikuntalauantait. Perheiden Liikuntalauantait on iloinen ja perheitä yhdessä liikuttava uusi toimintamuoto. Toiminta sopii kaikenikäisille. Liikuntalauantaissa aikuiset pääsevät yhdessä lasten ja nuorten kanssa Lue lisää…


Partiota harrastetaan paikallisyhdistyksissä eli lippukunnissa, joita toimii lähes joka kunnassa ja isommissa kaupungeissa useissa eri kaupunginosissa. Partiossa järjestetään toimintaa viikoittain yli 7-vuotiaille lapsille ja nuorille, nuorten itsensä ja aikuisten vapaaehtoisten voimin. Partio on maailman paras harrastus kaikille, joita kiinnostaa monipuolinen ja Lue lisää…


Kerhossa piirretään ja maalataan eri tekniikoita käyttäen, muovaillaan ja askarrellaan. Joka kerta lopuksi kokoonnutaan lyhyeen tarina- tai sadutus-tuokioon. Ryhmä Vikkelät kokoontuu 11.9., 25.9., 9.10., 30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12. klo 17.30 -19.00 Ryhmä Pirteät kokoontuu 4.9., 18.9., 2.10., 23.10., 6.11., Lue lisää…


Joensuun ja Kuopion Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry on tarkoitettu kuulovammaisten lasten perheille. Tapahtumia järjestetään sekä Joensuun että Kuopion seudulla. Yhdistyksen tapaamisissa on mahdollisuus tavata toisia kuulovammaisten lasten perheitä ja jakaa arjen kokemuksia sekä saada vertaistukea. Tiedotamme tulevaista tapahtumistamme kotisivuillamme Lue lisää…


Yhteensä: 9