Toimijat


Tarjoamme lapsille, nuorille ja heidän perheilleen monipuolista kulttuuritarjontaa. Toimintaamme kuuluu mm. Kesäleirit, tapahtumat, työpajat, koulutukset, lasten ja nuorten teatteriryhmät sekä koko perheelle suunnatut näytelmät. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta ja elämyksellistä toimintaa joka edesauttaa jokaisen terveen itsetunnon kehittymistä ja omien taiteellisten Lue lisää…


Nilsiän Vanhustensuoja ry on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys. Omistamme Tilhilän palvelutalon ja 135 vuokra- asuntoa rivitaloissa Nilsiän taajamassa. Tilhilän palvelutalossa toteutamme tehostettua palvelulasumista. Talossa on 25 paikkaa. Hoitohenkilökuntaa on 2 sairaanhoitajaa, 8 lähihoitajaa, kokki, keittiötyöntekijä ja toimitilasiistijä. Tavoitteenamme on antaa Lue lisää…


Yhdistyksemme on edunvalvoja ja asiantuntija neurologisten erityisvaikeuksien ja autismin kirjon asioissa. – Adhd on tavallinen kehityksellinen neuropsykiatrinen oirekuva. Ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Oireet näkyvät ja painottuvat yksilöllisesti ja ne haittaavat jokapäiväistä toimintakykyä. – Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen Lue lisää…


Järjestämme monipuolista kerhotoimintaa etenkin 1-6 luokkalaisille lapsille koulupäivän jälkeen. 4H-harrastus tukee lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi, suvaitsevaksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan elämänhallintaa tukevia käytännön tietoja ja taitoja koulutetun ohjaajan Lue lisää…


Sisä-Savon Työttömät ry:n tavoitteena on parantaa ja ylläpitää erityisesti työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien kykyä osallistua tietoyhteiskuntaan sekä tukea jaksamista työttömyysjakson, osatyökykyisyyden tai työttömyysuhan aikana mm. järjestämällä ICT-neuvontaa (esim. opastusta netin käytössä Kelan ja TE-palvelujen sähköisiä palveluja käytettäessä ja hakemuksia täytettäessä Lue lisää…


Ylä-Savon Veturi ry on maaseudun kehittämisyhdistys, joka toteuttaa Leader-toimintaa Ylä-Savossa. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun puolestapuhujana sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja elinvoimaa. Autamme ja kannustamme maaseudun asukkaita kylien kehittämisessä, hanketyössä ja yhteistyöverkostojen luomisessa niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Tuemme maaseudun Lue lisää…


Siilinjärven seurakunta on kristillinen yhteisö, joka järjestää toimintaa eri-ikäisille ja on mukana elämän käänteissä ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Seurakunnan toimintamuotoja: vapaaehtoistyö, harrastus- ja vertaisryhmät, leirit, kuorot ja konsertit, jumalanpalvelukset ja kristinuskon opetus, perhejuhlien kirkolliset toimitukset, hautaan siunaaminen ja Lue lisää…


Tarjoamme matalankynnyksen kohtaamispaikan mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Vertaistoimintakeskus Touhulan toiminnan perusajatuksena on tarjota kuntoutujien tarpeesta lähtevää mielekästä tekemistä. Tärkeää toiminnassa on vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus – jokainen osallistuu oman elämäntilanteen ja voimavarojen mukaan. Tarjoamme toimintaa, tukea ja tietoa. vertais- ja vapaaehtoistoiminta virkistystoiminta Lue lisää…


Marttailu on monipuolista ja aktiivista harrastamista. Martoissa sinulla on mahdollisuus uuden oppimiseen, yhdessä tekemiseen, vaikuttamiseen ja elämyksiin. Tervetuloa joukkoon!


Jynkkä-Leväsen asukasyhdistys ry perustettiin Jynkän koululla 24.5.2018.  Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Asukasyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Jynkkä-Leväsen aluetta, sen asukkaiden ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä. Jynkkä-Leväsen asukasyhdistys: • osallistuu Jynkkä-Levänen aluetta koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, Lue lisää…


Yhteensä: 239