Toimijat


Warkautelaiset ry:n tarkoituksena on Varkaudessa toimivien yritysten, yhdistysten ja julkisyhteisöjen sekä kaikkien toimialueella asuvien ihmisten yhteistoiminnan edistäminen, jäsentensä yleisen aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin lisääminen sekä heidän tietojensa ja taitojensa kohottaminen. Yhdistys edistää toimialueensa asukkaiden viihtyvyyttä, hyvinvointia, osallistumista sekä osallisuutta varkautelaisten Lue lisää…


Kuopion Kuurojenyhdistys ry on olemassa jäseniään varten, joten yhdistyksen tulee mahdollistaa kaikille jäsenilleen toimintaan osallistuminen. Yhdistystoiminnassa voivat olla mukana varsinaisen jäsenen perheenjäsenet ja kuka tahansa asiasta kiinnostunut viittomakielen taitotasostaan riippumatta. Suurin osa jäsenistä on kuuroja ja huonokuuloisia, jotka käyttävät pääasiallisesti Lue lisää…


Edistää terveitä elämäntapoja ja toimintaa, joka ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja. Toimii paikallisena etujärjestönä sydän- ja verisuonitauteja sairastavien rinnalla. Harjoittaa tiedotus-, terveyskasvatus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa. Tukee sydän- ja verisuonitautipotilaiden kuntoutumista järjestäen liikuntaryhmiä ja kuntoutumiskursseja ja terveystapahtumia.


Toimimme valtakunnallisen Marttaliitto ry:n Savon Martat ry:n alla. Kokoonnumme parillisten viikkojen maanantaisin klo 14 teemallisiin kokouksiin. Osallistumme aktiivisesti Savon Martat ry:n kursseihin ja muonitamme SPR:n verenluovutuksissa. Rentoudumme lähelle ja kauas matkustellen, toimien marttamaisesti. Toiminta on puolueetonta ja kaikille avointa!


Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry on vuonna 2003 perustettu maakunnallinen keskusjärjestö pohjois-savolaisen kulttuurin edistämiseksi. Liittomme toimii Suomen Kotiseutuliiton aluejärjestönä Pohjois-Savossa. Liittomme toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä, tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä järjestää seminaareja, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista. Hallituksen jäsenemme tulevat mielellään eri tilaisuuksiin Lue lisää…


Yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri puolilla Pohjois-Savoa kaikenikäisille keliaakikoille.


Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on ylläpitää romanikulttuuria ja edistää romanikulttuurin tuntemusta, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurista yhteistyötä. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edunvalvonta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen romaneihin liittyvissä asioissa. Kuopion Roma ry haluaa edistää romanilasten ja -nuorten harrastusmahdollisuuksia, kaikenikäisten romanien hyvinvointia, osallisuutta ja Lue lisää…


Annetaan vertaistukea nivelrikkoa sairastaville. – virkistystä, liikuntaan ohjausta, edunvalvontaa ja tiedottamista.


Juankosken Kevyen Musiikin Tuki ry Yhdistyksen tarkoituksena on kevyen musiikin harrastusmahdollisuuksien tukeminen sekä esiintymis- ja harjoitustilaisuuksien järjestäminen yhdistyksen toiminta-alueella Koillis-Savossa.


Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti kehitysmaiden tyttöjen elämää ja suojelua. Käytännössä Plan tekee mm. kehitysyhteistyötä, kummitoimintaa ja vaikuttamistyötä. Planin paikallisryhmätoiminnassa pääset vaikuttamaan lasten oikeuksien puolesta. Järjestämme luentotilaisuuksia, elokuvailtoja, Lue lisää…


Yhteensä: 191