Toimijat


Iisalmen Mielenterveystuki ry toimii eri tavoin mielenterveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi Iisalmessa. Yhdistys on perustettu 1968 ja se  on Suomen vanhin mielenterveysalan potilasyhdistys. Myös Mielenterveyden keskusliitto on perustettu Iisalmessa. Yhdistyksen näkyvin toimintamuoto on mielenterveyskuntoutujien vertaistukikeskus Louhentupa, joka perustettiin 1999. Louhentupa on Lue lisää…


Tervon riistanhoitoyhdistys on riistahallinnon paikallistason yksikkö, jonka toiminta-alue on Tervon kunnan alue. Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät. Esimerkkejä käytännön toimista ovat mm. metsästäjätutkintojen ja koulutuksien järjestäminen, ampumakokeiden Lue lisää…


Pohjois-Savon maaseutupitäjissä elettiin 1950-luvulla vilkasta metsästyseuratoiminnan kehittymisen aikaa ja tähän ”buumiin” sattuu myös tervolaisten erämiesten toiminta metsästysseuran perustamiseksi. Niinpä Tervon Metsästäjät seuran perustamispäivä on 17.11.1955. Tosin ensimmäinen perustamisyritys tapahtui vuotta aikaisemmin, mutta se ei johtanut rekisteröintiin jonkin muotovirheen vuoksi. Perustavassa Lue lisää…


Yhdistyksen teemana: Aistit avoinna huomiseen. Päihteettömyys – huomisen trendi. Yhdistyksen pyrkimyksenä on edistää raittiita elämäntapoja. Järjestämme harrastus- ja kulttuuritoimintaa kaikenikäisille. Seuralla on oma talo – Mäkitupa.


Yhdistyksemme toimii Eläkeliiton arvojen mukaisesti. Järjestämme kerhotoimintaa, teatteri – ja kulttuuriretkiä, tapahtumia esim. rantakala, pikkujoulut, laskiaisrieha ja luontoretkiä. Yhdistyksellä on laulukerho, keskustelukerho ja vapaaehtoistoimintaa. Olemme järjestäneet mm. kesällä Pöhinää kylillä- tilaisuuksia , joihin kaikilla on vapaa pääsy ikään ja kokoon Lue lisää…


Tärkeimmät toimintamuodot: Ystävätoiminta (ikäihmisten ja pakolaisten ystävät, ystävätupatoiminta tiistaisin klo 12-15, vierailut ikäihmisten palvelutaloille) Saattajavälitys Monikulttuurisuustoiminta Lasten toiminta (lapsiparkkitoiminta) Keräystoiminta


Käsityöhön liittyvät asiat, ruokaperinteen elvyttäminen, luonnon tuotteet, villiyrtit. Tietoa siirretään myös tuleville sukupolville. (4 lk on kummiluokka, jolle perinneasioita neuvotaan).


Suomenkipu ry. Ylä-Savon alueryhmän tapaamisissa pyrimme auttamaan kivun lievityksessä, vertaistuessa syrjäytymisen ehkäisyssä ja kanssa käymisessä. Tapaamisiin saamme asiantuntijoiden luentoja, eri hyvinvointi aloilta. .


Yhdityksen tavoitteena on valvoa alueen pientaloasukkaiden oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. Tarkoituksena on edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parnataa asumisviihtyvyyttä, vaikuttaa elinympäristön laatuun ja kehittää ja edistää myös luonnon- ympäristön ja kulttuuriarvojen suojelua. Kunnioitamme yksilöllistä asumismuotoa, vaalimme yhteistyötä Lue lisää…


Yhteensä: 289