Toimijat


KulttuuRilla ry siilinjärveläinen, vuonna 2020 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää kulttuurin tasoa, uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä koota kulttuuriyhdistykset yhteiseen toimintaan kotipaikkakunnallaan. Kulttuurilla ry edistää eri taidealojen, kulttuurintekijöiden, yhdistysten ja kunnan yhteistyötä vakiinnuttaa ja ylläpitää alueen Lue lisää…


Pielaveden 4H-yhdistyksessä ryhmätoimintaa järjestetään erityisesti kerhojen, mutta myös harraste- ja työelämäkurssien, tapahtumien ja leirien muodossa. Toimintaa järjestetään 6-28-vuotiaille lapsille ja nuorille. 4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Harrastuksen kautta luodaan turvallinen ja vastuullinen polku aktiiviseen Lue lisää…


TATU ry on perustettu tapaturman tai potilasvahingon kautta vammautuneiden tai sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Kohderyhmälle on tarjolla tietoa, toimintaa, tukea sekä toivoa ohjauksen, neuvonnan ja vertaistuen keinoin. TATUn kohderyhmään kuuluvat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset (alle Lue lisää…


PÄIVÄKESKUS PYSÄKKI RY Päiväkeskus Pysäkki ry on perustettu Iisalmeen v.1994 ja toiminta on laajentunut sen jälkeen myös  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuntiin, Sonkajärvelle ja Vieremälle . Meillä on päiväkeskuksia yhteensä viisi. Päiväkeskukset ovat matalankynnyksen avoimia kohtaamispaikkoja, jotka antavat mahdollisuuden perustarpeiden saamiseen, vertaistukeen Lue lisää…


Itä-Suomen Muoto ry (IMU) 2015 perustettu muotoilijoiden ammatillinen ja aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on muotoilualan toimeentulo- ja työskentelyedellytysten kehittäminen sekä yleisen muotoilukäsityksen uudistaminen Itä-Suomen alueella. IMU:n kärkihanke on Design Week Kuopio.


Eläkeläisten etujen, valvominen ja epäkohtien korjaaminen. Tavoitteena ikäihmisten arvostuksen lisääminen, vanhuspalveluiden turvaaminen, yksinäisyyden torjunta. ”Tule mukaan, vanhetaan yhdessä!”


Yhdistyksen tarkoituksena ja toimintamuotoina on valvoa omakotitalon, vapaa-ajanasunnon sekä pienkiinteistön omistajien ja haltijoiden oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja, kehittää pientalovaltaista asumismuotoa ja parantaa asumisviihtyvyyttä. Kehitetään edunvalvontaa paikallista vaikuttavuutta lisäämällä ja monipuolistetaan yhteisöllisyyttä. Järjestetään koulutus- ja neuvontatilaisuuksia sekä yhteisiä virkistystilaisuuksia


Suomen Punaisen Ristin Keiteleen osasto on yksi Suomen Punaisen Ristin paikallisosastoista. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla. Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään Lue lisää…


Keitele-Seura on kotiseutuyhdistys, joka toimii ympäristöä, kulttuuria ja perinteitä kunnioittaen luottavaisesti tulevaan katsoen. Yhdessä olemme me – ”Myö Keitele!”


Lapinlahden lapsiperheille toiminnallista ja elämyksellistä tukea arkeen. Matalan kynnyksen kohtaamista ja verkostoitumista.


Yhteensä: 287