Toimijat


Siilinjärven Invalidit ry on Invalidiliiton paikallinen jäsenyhdistys. Invalidiliittoon kuuluu n. 150 paikallista jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea. Olemme osa Invalidiliiton Itä-Suomen aluetta ja osallistumme alueen tapahtumiin sekä niiden suunnitteluun.  Siilinjärven Invalidit on Suomen Paraolympiakomitean jäsen. Siilinjärven Invalidit ry:n toiminnan tarkoituksena on Lue lisää…


Edistetään kylän toimintamuotoja sekä alueen asukkaiden etuja ja järjestää toimintaa mahdollisuuksien muukaan.


VARPAISJÄRVITALO Tavoitteena on pysyvä, avoin ja neutraali kohtaamispaikka kaikille kuntalaisille. Maaseudun asukkaiden tasa-arvoisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, eriarvoisuuden ja yksinäisyyden poisto sekä kotiseudun arvostuksen nostaminen ja tietoisuuden lisääminen kestävästä kehityksestä. Näin vahvistetaan kuntalaisten kuulemista, vuorovaikutusta, osallisuutta ja maaseudun elinvoimaisuutta. Yhteistyössä Lue lisää…


KulttuuRilla ry siilinjärveläinen, vuonna 2020 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää kulttuurin tasoa, uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä koota kulttuuriyhdistykset yhteiseen toimintaan kotipaikkakunnallaan. Kulttuurilla ry edistää eri taidealojen, kulttuurintekijöiden, yhdistysten ja kunnan yhteistyötä vakiinnuttaa ja ylläpitää alueen Lue lisää…


Pielaveden 4H-yhdistyksessä ryhmätoimintaa järjestetään erityisesti kerhojen, mutta myös harraste- ja työelämäkurssien, tapahtumien ja leirien muodossa. Toimintaa järjestetään 6-28-vuotiaille lapsille ja nuorille. 4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Harrastuksen kautta luodaan turvallinen ja vastuullinen polku aktiiviseen Lue lisää…


TATU ry on perustettu tapaturman tai potilasvahingon kautta vammautuneiden tai sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Kohderyhmälle on tarjolla tietoa, toimintaa, tukea sekä toivoa ohjauksen, neuvonnan ja vertaistuen keinoin. TATUn kohderyhmään kuuluvat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset (alle Lue lisää…


PÄIVÄKESKUS PYSÄKKI RY Päiväkeskus Pysäkki ry on perustettu Iisalmeen v.1994 ja toiminta on laajentunut sen jälkeen myös  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuntiin, Sonkajärvelle ja Vieremälle . Meillä on päiväkeskuksia yhteensä viisi. Päiväkeskukset ovat matalankynnyksen avoimia kohtaamispaikkoja, jotka antavat mahdollisuuden perustarpeiden saamiseen, vertaistukeen Lue lisää…


Itä-Suomen Muoto ry (IMU) 2015 perustettu muotoilijoiden ammatillinen ja aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on muotoilualan toimeentulo- ja työskentelyedellytysten kehittäminen sekä yleisen muotoilukäsityksen uudistaminen Itä-Suomen alueella. IMU:n kärkihanke on Design Week Kuopio.


Eläkeläisten etujen, valvominen ja epäkohtien korjaaminen. Tavoitteena ikäihmisten arvostuksen lisääminen, vanhuspalveluiden turvaaminen, yksinäisyyden torjunta. ”Tule mukaan, vanhetaan yhdessä!”


Yhdistyksen tarkoituksena ja toimintamuotoina on valvoa omakotitalon, vapaa-ajanasunnon sekä pienkiinteistön omistajien ja haltijoiden oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja, kehittää pientalovaltaista asumismuotoa ja parantaa asumisviihtyvyyttä. Kehitetään edunvalvontaa paikallista vaikuttavuutta lisäämällä ja monipuolistetaan yhteisöllisyyttä. Järjestetään koulutus- ja neuvontatilaisuuksia sekä yhteisiä virkistystilaisuuksia


Yhteensä: 289