Toimijat


Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry tarjoaa aivoverenkierron häiriön sairastaneille ja heidän läheisille vertaistukea kerhoissamme, tietoa sairaudesta ja etuuksista mm. AVH-lehden välityksellä ja luentotilaisuuksilla. Teemme virkistysmatkoja, teatteri- ja konserttikäyntejä. Toimintaamme kuuluu myös erilaisia liikuntaryhmiä. Tätä toimintaa olemme tarjonneet jäsenillemme jo yli 30 vuoden Lue lisää…


Suonenjoki-Seuran toiminnan tarkoituksena on kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii mm: * alueensa etujärjestö, yhteistyötä kunnallishallinnon kanssa Lue lisää…


Kallan Melojat on kuopiolainen melonnan erikoisseura. Seurassa harrastetaan monipuolisesti eri melonnan lajeja, retkimelontaa, koskimelontaa ja kuntomelontaa. Seuran jäsenet osallistuvat myös kilpailutoimintaan. Pääosalle jäsenistöä harrastaminen on kuitenkin leppoisaa toimintaa, ja seura tarjoaa jäsenilleen yhteisön toiminnan ympärille. Seuran päätukikohta Kenola sijaitsee Kuopion Lue lisää…


Tuusniemen kylät ry koostuu Tuusniemen kunnan alueen kyläyhdistyksistä ja -toimikunnista sekä Tuusniemen kotiseutuyhdistyksestä. Jäseniä on yhdeksän. Tuusniemen kylät ry tiedottaa kylien ja yhteistyökumppaneiden suuntaan kylätoiminnan ajankohtaisista asioista sekä koordinoi kaikkia jäsenkyliään koskevien asiakokonaisuuksien edistämistä. Tuusniemen kylät ry pyrkii vaikuttamaan myös Lue lisää…


Kirkkopalvelujen hankkeet ja toiminta liittyvät useimmiten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä sosiaali- ja diakoniatyön kehittämiseen. Toiminnat keskittyvät heikommassa asemassa olevien väestöryhmien aseman parantamiseen, päihde- ja riippuvuustyön kehittämiseen, koulutuksen kehittämiseen ja kansainvälisyyteen. Kokoamme yhteen hanketoimijoita yli sektorirajojen. Kehitämme ja tuotamme uusia toimintamalleja, osaamista, Lue lisää…


Tukipilari on kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio. Tavoitteenamme on edistää ja vahvistaa paikallisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten toimintaa. Aktiivista yhteistyötä kanssamme tekee noin 40 yhdistystä. Olemme uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton organisaatio. Kehitämme yhdistystoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä yhdistysten kanssa, viestimme ja tiedotamme Lue lisää…


ALTE-verkosto on vuodesta 2017 saakka kokoontunut maakunnallinen lapsi- ja nuorisotyön monialaverkosto, johon kuuluu toimijoita, jotka työskentelevät/vaikuttavat laajemmin kuin yhdellä paikkakunnalla. Verkostoon kuuluu järjestöjä, seurakunnan, kunnallisen nuorisotyön, AVIn, työpajatoiminnan, KELAn, etsivän nuorisotyön ja oppilaitoksen edustajia sekä erilaisa hankkeita. Verkosto kokoontuu työkokouksiin Lue lisää…


Suomen Setlementtiliitto on valtakunnallinen paikallissetlementtien keskusjärjestö. Pohjois-Savossa Setlementtiliiton työntekijänä toimii aluepäällikkö Erno Kääriäinen, joka koordinoi ja kehittää ensisijaisesti Itä- ja Keski-Suomen Setlementtien lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä. Pohjois-Savossa toimii kaksi paikallisyhdistystä Setlementti Puijola Kuopiossa ja Setlementti Ukonhattu Leppävirralla. Setlementtitoiminnassa Suomessa: – Lue lisää…


Kuopion paikallishistorian tallentaminen, kuopiolaisen ja savolaisen kirjallisuuden ja kulttuurin esilläpitäminen, koska yhdistys on perustettu Kuopion yhteiskoulun yläasteen vanhempain yhdistyksen pohjalle, se vaalii vuonna 2011 lakkautetun koulun perustajajäsenen Minna Cathin elämän työn muistoa. Palvelut, oppimateriaalin tuottaminen Minna Canthista, Minna Canthin kirjeiden Lue lisää…


Pohjois-Savon Järjestöneuvosto on järjestöjen virallinen neuvottelu- ja yhteistyötoimielin. Järjestöneuvoston valitsee keskuudestaan kaikille pohjoissavolaisille järjestö- ja yhdistystoimijoille avoin Pohjois-Savon Jerry – maakunnallinen järjestöyhteistyön ryhmä. Järjestöneuvostoon kuuluu 14 järjestöedustajaa ja heidän varaedustajansa sekä maakuntahallituksen nimeämät henkilöt. Lisäksi mukana kokoonpanossa on asiantuntiajäsenenä alueellisen Lue lisää…


Yhteensä: 255