Toimijat


Meto Pohjois-Savo ry on Meto – Metsäalan Asiantuntijat ry:n alueyhdistys. Alueyhdistyksen toimialueeseen kuuluu Pohjois-Savon kunnat Varkaudesta Vieremälle ja Vesannolta Kaaville.


Tervon Maa- ja kotitalousseura ry:n kotipaikka on Tervon kunta ja toimialueena Tervon kunta. Yhdistys on ProAgria Pohjois-Savon jäsen. Yhdistys kokoaa maaseutuhenkiset ihmiset yhteistoimintaan kylä/asuin-yhteisönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä heidän ammattitietojensa ja –taitojensa kehittämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: Lue lisää…


  Pohjois-Savon Koneyrittäjät Pohjois-Savon Koneyrittäjät toimii aktiivisesti koneyrittäjien toimintaedellytyksien ja -olojen parantamiseksi liiton edustamilla toimialoilla. Pidämme yhteyttä paikallisiin asiakkaisiin ja viranomaisiin. Yhdistykseemme kuuluu noin 180 aktiivisista maarakennus-, metsä- ja turvealan koneyrittäjää, joiden konekanta on ajanmukaista ja toimivaa. Yhdistyksemme toimii alueemme Lue lisää…


Monipuolista kalastusharrastusta mm. ranta- ja pillkiongintaa. Yhdistyksellä on jäsenten käytössä kalamaja Hevonlahdessa. Jäseniä meillä on tällä hetkellä yli 130. Opastamme mielellämme kalastusharrastuksen pariin halukkaita ja kuulumme Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöön.


Siilinjärvellä toimii nykyisin 11 kylätoimikuntaa tai -yhdistystä. Näistä kaksi toimii taajama-alueella ja loput varsinaisella maaseutualueella. Parilla kylällä kylätoiminnasta vastaa nuorisoseura. Kylätoiminnan avulla edistetään kylän yhteisiä tärkeitä asioita ja organisoidaan yhteisiä tapahtumia. Kunta on mukana Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:ssä, joka toteuttaa Leader-rahoitteisia Lue lisää…


Varkauden Seudun Työnhakijat ry:n tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työnhakijoiden toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenten omaehtoista toimintaa ja työpajatoimintaa, harjoittaa neuvontapalvelua, ruoka-avun jakamista ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää informaatio-, harrastus-, Lue lisää…


Setlementti Puijola perustettiin Kuopioon vuonna 1995. Työmme on alusta asti nojautunut setlementtien arvoihin. Tämä tarkoittaa, että tavoitteemme on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kunnioitamme yksilöä. Uskomme ihmisen omiin voimavaroihin ja kannustamme häntä löytämään omia ratkaisuja. Työmme on yhteisöllistä, yhdessä tekemistä. Lue lisää…


Yhteensä: 180