Haaste Suomelle 2040: Lapsi- ja perhemyönteinen yhteiskunta

Haaste Suomelle 2040: Lapsi- ja perhemyönteinen yhteiskunta

Kansallinen lapsistrategia

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän kansallista lapsistrategiaa pohjustavan työn tavoitteena on ollut lapsi- ja perheystävällisempi Suomi. Valmistelu tarjoaa perustan kansallisen lapsistrategian laadinnalle.

Poikkihallinnollinen valmistelutyö on nojannut laajasti tutkittuun tietoon. Hankkeen ohjausryhmän alaisuudessa on toiminut alan tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka on valmistellut tutkittuun tietoon perustuvaa tietopohjaa. Tavoitteena on vahvistaa tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa.

Maaliskuussa 2019 julkaistu taustaraportti esittelee visiota, skenaarioita ja tutkijoiden esiin nostamia hyvinvoinnin osa-alueita, joita työssä on tunnistettu tutkimuksen ja kokemusasiantuntijuuden avulla. Valmistelutyö kohdistuu 0-18-vuotiaisiin lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä.

 

Tutkijoiden tietokiteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin osa-alueista

Lapsistrategian valmistelun perustaksi kerätyn tutkimustiedon koonneen tutkijaryhmän jäsenet nostavat esiin omalta erityisalaltaan 2-4-tietokidettä (). Tietokiteeseen tutkija on tiivistänyt jonkin lasten elämään vaikuttavan keskeisen ilmiön, tilannekuvauksen tai kehityskulun, johon hän haluaisi yhteiskunnallisten päättäjien pikaisesti puuttuvan.

Jokainen tietokide edustaa tutkijan omaa henkilökohtaista valintaa asioista, joiden tueksi on olemassa riittävästi tutkimustietoa. Tutustu visualisoituihin tietokiteisiin ja tavoitteisiin täältä.